Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Giãn cách xã hội do dịch bệnh, Nhà Từ Liêm sụt giảm 15% lợi nhuận trong quý 3

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này mang về gần 317 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 138 tỷ đồng LNST, không biến động so với cùng kỳ.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, Mã: NTL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt đạt hơn 157 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế quý III hơn 74 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Ghi nhận doanh thu công ty giảm chủ yếu do hoạt động kinh doanh bất động sản khi doanh thu mảng này giảm từ gần 173 tỷ đồng xuống còn hơn 155 tỷ đồng. Trái lại, doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận tăng từ hơn 889 triệu đồng lên hơn 1,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 41% so với cùng kỳ. Đổi lại, hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị gián đoạn trong quý cũng giúp doanh nghiệp tiết giảm được 4,5 tỷ đồng chi phí bán hàng so với cùng kỳ, xuống còn 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm từ gần 9 tỷ đồng xuống còn 4,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này mang về gần 317 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 138 tỷ đồng LNST, không biến động so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của Lideco gần 1.793 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho vẫn chiếm gần 1.208 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án: Khu 23 ha Bãi Muối, TP Hạ Long (hơn 579 tỷ đồng), Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32...

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 11% so với đầu kỳ về gần 572 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 58 tỷ đồng đầu kỳ lên hơn 207 tỷ đồng (chủ yếu là khoản tiền khách hàng trả tiền trước tại dự án Bắc Quốc lộ 32).

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: