Sự kiện hot
11 tháng trước

Hạ tầng Idico báo lãi sau thuế năm 2021 đạt 56 tỷ đồng và thực hiện 65% kế hoạch năm

Lũy kế cả năm 2021, HTI ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% xuống còn 334 tỷ đồng và lãi ròng cũng giảm 40% xuống còn hơn 36 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico (mã chứng khoán HTI - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên 109,06 tỷ đồng. Giá vốn tăng nhẹ 4% lên 53,62 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 11% lên 55,44 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngoài chi phí bán hàng tăng 21%, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 12% và 11%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 20,35 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2021, HTI ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% xuống còn 334 tỷ đồng và lãi ròng cũng giảm 40% xuống còn hơn 36 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải, do phải tạm dừng thu phí trong quý III/2021 tại trạm An Sương - An Lạc để hỗ trợ phòng chống dịch khiến Công ty lỗ 13 tỷ đồng.

Năm 2021, HTI đặt ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 403 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty mới thực hiện được lần lượt 83% và 65% kế hoạch năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản ghi nhận hơn 1,556 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 72%, xuống chỉ còn 20 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 2 tỷ đồng, trong khi đầu năm con số này chỉ ở mức 255 triệu đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng hơn 10 tỷ đồng, ghi nhận hơn 150 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Công trình Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

Tại thời điểm 31/12/2021, nợ phải trả của HTI ghi nhận gần 1,094 tỷ đồng, giảm hơn 111 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay dài hạn gần 764 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm và dư nợ vay ngắn hạn hơn 112 tỷ đồng, tăng 45%.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: