Sự kiện hot
9 năm trước

Hải Phòng: UBND phường đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ

Trong dịp lễ, tết, hay diễn ra sự kiện nào đó ở mỗi đơn vị, địa phương, việc bắt gặp cán bộ, nhân viên đại diện cho đơn vị, địa phương đó trực tiếp đến các doanh nghiệp, nhà hàng, cơ quan, thậm chí khu dân cư… ngỏ ý xin ủng hộ phần kinh phí cho việc tổ chức sự kiện, không phải là chuyện hiếm.

Thế nhưng, việc đánh hẳn một Công thư “đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Đằng Lâm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020” là chuyện chỉ có ở Hải Phòng.

Công thư do đích danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đằng Lâm (quận Hải An) Vũ Doãn Dũng ký với nội dung: ''Thực hiện kế hoạch và sự chỉ đạo của Quận ủy Hải An về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ phường. Đảng bộ phường Đằng Lâm tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2015-2020). Do ngân sách địa phương còn nhiều hạn hẹp, nên việc cấp kinh phí cho Đại hội Đảng bộ phường rất khó khăn. Để Đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, Đảng bộ phường kính mong các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn phường quan tâm ủng hộ kinh phí cho Đại hội. Sự quan tâm, ủng hộ của quý vị chính là sự động viên cho Đảng bộ phường Đằng Lâm tiếp tục ra sức học tập, làm việc cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mọi ủng hộ xin gửi về văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Đằng Lâm…''


Việc làm trên đã vi phạm quy định của Bộ Chính trị trong Chỉ thị số 36-CT/TW, yêu cầu: “Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức…”

Đoàn Minh Huệ
theo Vietnam+

Từ khóa: