Sự kiện hot
11 tháng trước

HoSE tiếp tục cảnh báo đối với cổ phiếu DXV

Trước đó vào ngày ngày 18/3/2020, HoSE cũng đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu DXV vào diện cảnh báo.

CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV) mới đây đã nhận thông báo của Sở GDCK TP.HCM (HOSE) về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV của doanh nghiệp này.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 của DXV là 392 triệu đồng và lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2021 hơn 6 tỷ đồng. Do đó, cổ phiếu DXV tiếp tục bị cảnh báo vì vẫn còn lỗ lũy kế. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DXV sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên 2022 của Công ty.

Trước đó vào ngày ngày 18/3/2020, HoSE cũng đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu DXV vào diện cảnh báo.

Ngày 10/8/2021, HoSE đã nhận được Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của DXV. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 của DXV là -1,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là -8 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DXV sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty.

Hạ Lam
Theo KTDU

Từ khóa: