Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

IDICO (IDC): Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ

Theo KBSV, doanh thu thuần quý III/2022 của Tổng công ty IDICO (IDC - sàn HNX) đạt 2.053 tỷ đồng (tăng 128% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó doanh thu cho thuê đất KCN tăng trưởng mạnh đạt 1.032 tỷ đồng (tăng 473%) nhờ ghi nhận 456 tỷ đồng từ doanh thu chưa thực hiện của KCN Mỹ Xuân B1 và doanh thu cho thuê đất từ các KCN Phú Mỹ II và Hựu Thạnh; Doanh thu kinh doanh điện đạt 714 tỷ đồng (tăng 21%).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo phân tích mới được cập nhật đối với Tổng công ty IDICO (IDC), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 422 tỷ đồng (tăng 150%). Biên lợi nhuận gộp đạt 39%, tăng 19 điểm % so với cùng kỳ do tỷ trọng đóng góp cao hơn của mảng KCN với biên lợi nhuận gộp cao nhờ giá cho thuê tăng trưởng tốt.

Trong quý III/2022, IDC đã cho thuê được 38,3 ha phần lớn tại KCN Hựu Thạnh và KCN Phú Mỹ mở rộng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDC đã cho thuê được 129,7 ha. Ban lãnh đạo tự tin rằng IDC sẽ đạt kế hoạch cho thuê cả năm là 160 ha nhờ nhu cầu thuê đất duy trì tích cực.

KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của IDC năm 2022 đạt lần lượt 8.123 tỷ đồng (tăng 89% so với năm trước) và 2.267 tỷ đồng (tăng 399%). Cho năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của IDC năm 2023 đạt lần lượt 8.589 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) và 2.433 tỷ đồng (tăng trưởng 7%).

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IDC với giá mục tiêu là 50.300 đồng/CP, tương đương với upside 37% so với giá đóng cửa ngày 05/11/2022.

Nhật Minh

Theo KTĐU

Từ khóa: