Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Lâm Đồng kêu gọi đầu tư 142 dự án giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số lượng 142 dự án.

Trong đó, TP Đà Lạt có 22 dự án, TP Bảo Lộc có 41 dự án, huyện Đức Trọng kêu gọi 19 dự án, huyện Bảo Lâm kêu gọi một dự án, huyện Di Linh có 14 dự án, huyện Lạc Dương kêu gọi 10 dự án, huyện Lâm Hà có 9 dự án, huyện Đam Rông có 13 dự án,....

Một số dự dự án nổi bật tại TP Đà Lạt như đầu tư cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị khu vực đồi Rô Bin 22,75 ha; khu tái định cư 5B 99,55 ha; khu dân cư mới Cam Ly thuộc phường 5 quy mô 45,25 ha; khu đô thị đường Nguyễn Hoàng và hồ Vạn Kiếp tại phường 7 và 8 diện tích 207 ha; khu du lịch Hồ Prenn 1.000 ha tại ba phường 3, 10 và 11; khu du lịch tại phân khu chức năng số 3-0 thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quy mô 150 ha;...

Lâm Đồng kêu gọi đầu tư 142 dự án trong 5 năm tới

Các dự án kêu gọi đầu tư đáng chú ý tại TP Bảo Lộc như khu đô thị thiên đường Mắc Ca tại phường B'Lao và phường Lộc Sơn quy mô 187,39 ha; Khu dân cư mở rộng phường Lộc Tiến 224 ha; Khu đô thị mới ĐamB'ri 108 ha; khu dân cư tổ 14 phường Lộc Phát 44,1 ha; khu dân cư trung tâm xã Đại Lào 30 ha; khu dân cư phường Lộc Phát 46,94 ha; khu dân cư Nguyễn Tri Phương 45,6 ha; khu dân cư và khu chức năng đô thị thuộc quy hoạch phân khu xây dựng đường vành đai phía nam 362,4 ha; xây dựng Khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào, hồ B'lao Sirê; khu du lịch núi Sa Pung 432 ha; khu du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí hồ Nam Phương I quy mô 200 ha; sân golf Lộc Phát 200 ha;...

Tại huyện Đức Trọng, một số dự án đáng chú ý là khu đô thị Nam sông Đa Nhim 153,6 ha; khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Phú Bình 35,6 ha; Khu đô thị Liên Khương - Prenn 3.500 ha; khu đô thị mới phía Nam dự án Nam sông Đa Nhim (khu 2) quy mô 220 ha; khu đô thị mới phía Bắc dự án Nam sông Đa Nhim 130 ha;...

Các huyện khác cũng có nhiều dự án đáng chú ý như: Khu du lịch sinh thái rừng, nghỉ dưỡng hồ Kala và núi BrahYang, huyện Di Linh 1.174 ha; khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng tại huyện Lạc Dương 3.998 ha; khu du lịch Ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương 321 ha;...

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, công khai chủ trương thu hút đầu tư các dự án nêu trên theo đúng quy định. Sở này cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các sở, ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lựa chọn đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định kỳ 6 tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hạ Lam

KTĐU

Từ khóa: