Sự kiện hot
5 tháng trước

Sở Xây dựng Lâm Đồng kiểm tra dự án The Tropicana Garden 1&2

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra hiện trạng dự án The Tropicana Garden 1&2 thuộc xã B’Lá, huyện Bảo Lâm liên quan đến thông tin phản ánh dự án "ma", "bức tử" rừng thông tại huyện Bảo Lâm.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi đến các sở và UBND huyện Bảo Lâm về việc kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến dự án ma và phá rừng tại xã B'lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9500/UBND-LN ngày 28/12/2021 về kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến dự án ma và phá rừng tại Bảo Lâm.

Theo kế hoạch, ngày 4/1, các sở cùng UBND xã B'lá, UBND huyện Bảo Lâm,... tập trung tại UBND xã B’Lá để họp triển khai, sau đó tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng dự án The Tropicana Garden 1&2, tổng hợp lập biên bản thống nhất kết quả kiểm tra tại UBND huyện Bảo Lâm (dự kiến hai ngày làm việc).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung thông tin trên báo chí phản ánh về dự án “ma” The Tropicana Garden 1&2”; “Lọt thỏm giữa rừng khu đô thị nghỉ dưỡng bức tử rừng thông ở Lâm Đồng” xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Dự án The Tropicana Garden 1 đang thi công hoàn thiện các căn biệt thự

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về quy hoạch 3 loại rừng, phân định đất nông lâm nghiệp; hồ sơ kiểm tra xử lý vi phạm về rừng, đất lâm nghiệp và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. Bố trí công chức, máy móc, thiết bị… để thực hiện công tác kiểm tra liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp tại khu vực.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dung đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa; hiến đất, mở đường… hồ sơ kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư tại khu vực nêu trên; hồ sơ kiểm tra xử lý trước đây (nếu có) và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Đề nghị UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo cụ thể việc đầu tư “Dự án The Tropicana Garden 1&2” và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Cụ thể, thông tin dự án đầu tư của chủ đầu tư; việc đầu tư các hạng mục công trình tại khu vực; quy hoạch 3 loại rừng, phân định đất nông lâm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dung đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa…; quy hoạch về xây dựng, giao thông, nông thôn mới; việc hiến đất, mở đường; hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm tại dự án về đất đai, giao thông, xây dựng, lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng… và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Hạ Lam

Theo KTĐU

Từ khóa: