Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Licogi 16 góp thêm vốn vào công ty năng lượng

LCE Gia Lai sẽ dùng vốn huy động được từ đợt phát hành để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc (công suất 25Mwp).

Công ty Cổ phần Licogi 16 (HoSE: LCG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án giao dịch góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Gia Lai (LCE Gia Lai). Dự kiến góp thêm hơn 196 tỷ đồng vào LCE Gia Lai qua hình thức mua cổ phần do đơn vị này chào bán.

Cụ thể,  LCE Gia Lai sẽ chào bán hơn 20,2 triệu cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên hơn 327 tỷ đồng. Với số vốn góp thêm là hơn 196 tỷ đồng, Licogi 16 sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu tại LCE Gia Lai là 97% tương tự như trước khi tăng vốn.

LCE Gia Lai sẽ dùng vốn huy động được từ đợt phát hành để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc (công suất 25Mwp).

Về phía Licogi 16, công ty này dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 50 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện góp thêm vốn vào LCE Gia Lai với số tiền tối đa là 146 tỷ đồng, số tiền góp vốn còn lại sẽ được công ty thu xếp từ các nguồn khác.

Trong quý 2/2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 836,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,2% lên 20,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 51,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 57,8 tỷ đồng lên 169,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 57,6%, tương ứng tăng thêm 11,8 tỷ đồng lên 32,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 184,7%, tương ứng tăng 10,9 tỷ đồng lên 16,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 181,4%, tương ứng tăng 17,6 tỷ đồng lên 27,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trong kỳ do lợi nhuận gộp hợp nhất của một số dự án tăng và biên lợi nhuận mảng bất động sản cao hơn so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 1.306,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của LCG tăng 3,8% so với đầu năm lên 6.366,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.291,9 tỷ đồng, chiếm 51,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.273,3 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 709,7 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: