Sự kiện hot
3 tháng trước

Long Hậu (LHG) ghi nhận 271 tỷ đồng lãi sau thuế sau 9 tháng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Long Hậu đạt 718 tỷ đồng doanh thu, tăng 56% so với cùng kỳ, LNST đạt 271 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần nửa đầu năm 2020.

Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần giảm 28% xuống 52 tỷ đồng.

Trong kỳ, cho thuê đất khu công nghiệp không còn phát sinh, cùng kỳ đạt hơn 17 tỷ đồng. Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú và trung tâm thương mại tăng 2 tỷ lên hơn 33 tỷ đồng. Các hoạt động khác mang lại gần 19 tỷ, giảm hơn 5 tỷ đồng so với quý III năm ngoái. 

Biên lãi gộp trong kỳ được duy trì ở mức 49% do giá vốn hàng bán giảm 28%, lãi tiền gửi tăng từ 10 tỷ lên gần 14 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm 6% về gần 4 tỷ. Các chi phí hoạt động cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 15% xuống 20 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Long Hậu đạt 718 tỷ đồng doanh thu, tăng 56% so với cùng kỳ, LNST đạt 271 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần nửa đầu năm 2020.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của Long Hậu giảm nhẹ 2% về 2.852 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là 959 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (giảm 5%) và 603 tỷ đồng hàng tồn kho (đi ngang so với đầu năm).

Hầu hết giá trị hàng tồn kho là chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu. Tài sản dài hạn giảm 2% xuống 846 tỷ đồng, riêng bất động sản đầu tư 477 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, khoảng 41% tổng nợ phải trả là chi phí phải trả ngắn hạn gồm 508 tỷ ước tính phát sinh thêm để hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và 46 tỷ tiền thuê đất phải nộp của các khu đất được ghi nhận doanh thu, cùng hơn 30 tỷ chi phí khác

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: