Sự kiện hot
5 tháng trước

MBS: Cập nhật đối với cổ phiếu BSR

Trong quý 1/2021, MBS dự báo sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn gặp nhiều thuận lợi khi giá dầu liên tục tăng lên. Dự kiến sản lượng sản xuất và kinh doanh đạt mức 1,5 triệu tấn, doanh thu đạt mức 19.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 1.400 tỷ đồng.

MBS dự phóng doanh thu & LNTT 2021 đạt tương ứng 84.580 tỷ đồng và 3.910 tỷ đồng trên cơ sở giả định (i) giá dầu Brent đạt mức bình quân 55 USD/thùng, (ii) sản lượng tăng 16% n/n, và (iii) giá bán tăng 30% n/n.

Nguồn; MBS

Nguồn; MBS

Trong báo cáo tổng hợp thị trường ngày 10/3/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã có cập nhật đối với Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo MBS, hoạt động kinh doanh 2020 của BSR giảm mạnh trước tác động của dịch Covid-19 và giá dầu giảm trong 1H2020. Cụ thể, năm 2020, sản lượng sản phẩm sản xuất và bán hàng của BSR đạt tương ứng 5,96 triệu tấn và 5,93 triệu tấn, bằng 85% so với năm 2019, do trong năm công ty thực hiện dừng sản xuất để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 4 trong 51 ngày.

Năm 2020, sản lượng sản phẩm sản xuất và bán hàng của BSR đạt tương ứng 5,96 triệu tấn và 5,93 triệu tấn, bằng 85% so với năm 2019, do trong năm công ty thực hiện dừng sản xuất để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 4 trong 51 ngày.

Năm 2020, sản lượng sản phẩm sản xuất và bán hàng của BSR đạt tương ứng 5,96 triệu tấn và 5,93 triệu tấn, bằng 85% so với năm 2019, do trong năm công ty thực hiện dừng sản xuất để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 4 trong 51 ngày.

Tín hiệu lạc quan là trong Q4 2020, hoạt động kinh doanh đã ổn định trở lại, nhà máy hoạt động với 108% công suất, doanh thu đạt 17.134 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.247 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đã tăng lên mức 8% trong quý này, cải thiện mạnh so với so với mức -13% của 6 tháng đầu năm. Đây cũng là mức biên LN gộp cao nhất theo quý kể từ Q2 2018.

Cũng theo MBS, hiệu quả kinh doanh của BSR dần hồi phục mạnh mẽ trở lại trước biến động tăng của giá dầu. Cụ thể, sau khi hoàn thành bảo dưỡng tổng thể lần 4 trong đầu tháng 10/2020, nhà máy tiếp tục hoạt động ổn định trở lại với 106%-108% công suất thiết kế. Trước đà tăng kéo dài liên tiếp hàng tháng của giá dầu kể từ tháng 10 năm ngoái, BSR đặt kế hoạch 870 tỷ đồng LNST trong năm 2021 dựa trên giả định giá dầu 45 USD/thùng, tăng mạnh so với mức lỗ 2.849 tỷ đồng trong năm 2020.

Giá dầu đã hồi phục và tăng mạnh trở lại trong nửa cuối năm 2020 và tiếp tục tăng tốt trong hai tháng đầu năm 2021 nhờ (i) Vắc xin phòng bệnh Covid được tiêm rộng rãi tại nhiều quốc gia mang lại ky vọng dịch sớm được kiểm soát, kinh tế hồi phục và nhu cầu dầu tăng lên, và (ii) chính sách kiểm soát nguồn cung chặt chẽ của nhóm OPEC+. Giá dầu đã hồi phục 22% trong nửa cuối năm 2020 và đang tăng khoảng 30% từ đầu năm đến nay, hiện đạt 64-66 USD/thùng với dầu Brent và 61-63 USD/thùng với dầu WTI. Với diễn biến & triển vọng giá dầu trong cả năm 2021, chúng tôi đánh giá kế hoạch lợi nhuận BSR đưa ra trong năm 2021 là khá thận trọng.

LNTT 2021 của BSR dự phóng đạt 3.910 tỷ đồng. Cụ thể, MBS dự phóng doanh thu & LNTT 2021 đạt tương ứng 84.580 tỷ đồng và 3.910 tỷ đồng trên cơ sở giả định (i) giá dầu Brent đạt mức bình quân 55 USD/thùng, (ii) sản lượng tăng 16% n/n, và (iii) giá bán tăng 30% n/n.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: