Sự kiện hot
5 năm trước

Nghiên cứu chế độ chính sách tiền lương đặc thù đối với TAND

Ngày 18/10, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với TANDTC.

Tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương; các chuyên gia về chế độ chính sách tiền lương. Về phía Tòa án nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo thực trạng chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong Tòa án nhân dân, trong đó nêu rõ đặc thù công tác, tổ chức bộ máy cùng những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác và kiến nghị, đề xuất liên quan tới chế độ chính sách tiền lương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao trao đổi, làm rõ về quan hệ tiền lương giữa Tòa án với các cơ quan, Ban, ngành như Viện kiểm sát, lực lượng vũ trang…, so với khu vực khối doanh nghiệp và ngay trong nội bộ Tòa án về sự chênh lệch giữa mức lương tối thiểu so với mức lương trung bình và tối đa; về hệ thống thang bảng lương và phụ cấp của Tòa án; về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; công tác thực hiện chế độ tài chính và quản lý công lập… qua đó, nêu lên đánh giá chung về ưu, nhược điểm của chế độ tiền lương hiện hành.

Nêu ý kiến, trao đổi tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương đề nghị Tòa án nhân dân cung cấp bổ sung về tình hình, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; làm rõ thêm về chế độ tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức danh tư pháp; Tòa án nhân dân cần làm rõ hơn về những kiến nghị, đề xuất. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, có tính chất đặc thù nên cần có chế độ chính sách tiền lương phù hợp với tính chất, chức năng nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu ý kiến, cần nghiên cứu sắp xếp chế độ tiền lương theo vị trí việc làm, tránh sự bình quân; nghiên cứu phụ cấp đối với chức vụ lãnh đạo sao cho phù hợp với vai trò, nhiệm vụ; cần có thang bảng lương riêng đối với các chức danh tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, để đáp ứng yêu cầu của Đề án cải cách chính sách tiền lương của Trung ương, Tòa án nhân dân sẽ thành lập một đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm của Tòa án các khu vực và thế giới về chế độ chính sách tiền lương đối với Tòa án. Để đoàn công tác thu được thành công, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công cử thành viên tham gia Đoàn; và tiếp tục quan tâm, ủng hộ về sự đặc thù của Tòa án.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng cần nghiên cứu chế độ chính sách tiền lương đặc thù đối với Tòa án nhân dân (là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp) nhưng cũng phải chú trọng tới quy luật khách quan, nguyên tắc căn bản của chính sách tiền lương và phù hợp với tình hình, hoàn cảnh chung.

Đánh giá cao báo cáo thực trạng chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong Tòa án nhân dân nhưng Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao cần hoàn thiện báo cáo, chú ý bổ sung những vấn đề được đại biểu nêu ra tại buổi làm việc, đặc biệt chú trọng tới những đề xuất, kiến nghị theo hướng tập trung vào những thay đổi mang tính căn bản và khắc phục những tồn tại, chưa hợp lý.

Về việc tổ chức Đoàn nghiên cứu khảo sát nước ngoài cần chú ý tới những nước tương đồng với Việt Nam về thể chế cũng như những nước có nền Tư pháp phát triển, báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát cùng các đề xuất lên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Nguyên Anh
Theo Công lý

Từ khóa: