Sự kiện hot
2 năm trước

Nhà Khang Điền thành công bán 20 triệu cổ phiếu quỹ

Doanh nghiệp đăng ký bán ra toàn bộ 19.850.640 cổ phiếu quỹ, giá bán trung bình là 40.866 đồng/cổ phiếu. Uớc tính sau đợt chào bán lần này, công ty sẽ thu về tổng số tiền 811,2 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện từ 14/9 đến 28/9

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) thông báo kết quả bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, doanh nghiệp đăng ký bán ra toàn bộ 19.850.640 cổ phiếu quỹ, giá bán trung bình là 40.866 đồng/cổ phiếu. Uớc tính sau đợt chào bán lần này, công ty sẽ thu về tổng số tiền 811,2 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện từ 14/9 đến 28/9.

Trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 265,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,7% và 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 53,1% về chỉ còn 38,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp chỉ tăng 2% so với cùng kỳ đạt 426 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24% so với cùng kỳ lên 23,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm hơn một nửa về 15 tỷ đồng và các hoạt động khác lỗ 10,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.948,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 471,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,1% và 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, KDH hoàn thành được 40,6% chỉ tiêu doanh thu và 39,3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KDH tăng 0,6% so với đầu năm lên 14.024,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.341,3 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.732,6 tỷ đồng, chiếm 26,6%. Mặt khác, tổng nợ vay tăng 40,4% lên 2.590 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: