Sự kiện hot
8 tháng trước

Nhà Khang Điền (KDH) phát hành 64,2 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Thời gian thực hiện dự kiến quý II - quý III năm nay.

Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HoSE: KDH) mới đây đã thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 10 cổ phiếu mới. Như vậy, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm 64,2 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Thời gian thực hiện dự kiến quý II - quý III năm nay. 

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức, doanh nghiệp cũng sẽ chào bán thêm 9,6 triệu cổ phiếu ESOP cho HĐQT và người lao động trong công ty. Giá bán sẽ là 24.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành so với số cổ phiếu đang lưu hành là 1,5%. 

Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến bán ra vào quý II - quý III năm nay. Tổng số tiền thu được rơi vào khoảng 216 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn kinh doanh cho công ty. Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên 7.169 tỷ đồng. 

Trong quý I/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm mạnh 82,9% so với cùng kỳ về 142,73 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 45% lên 299,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 280,82 tỷ đồng về 77,42 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 82,4%, tương ứng giảm 13,85 tỷ đồng về 2,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 0,87 tỷ đồng lên 72,23 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 312,09 tỷ đồng lên 305,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi giảm 99,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,84 tỷ đồng về chỉ còn 2,23 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của KDH tăng 21% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.024,2 tỷ đồng lên 17.396,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.461 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.666,5 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho có dấu hiệu tăng đột biến, tăng 48,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.728,2 tỷ đồng lên 11.461 tỷ đồng và đây là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính của KDH tiếp tục âm 480 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 808,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 16,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 303,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: