Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ninh Bình: Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II

Trong quý II, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình cần phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị (Ảnh: Đức Lam)  

Sáng 8/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị giao ban với Trưởng Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc nhằm sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Trong quý I, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, có nhiều cách làm mới, sáng tạo và đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Trong đó, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ các đồng chí Tỉnh ủy viên; kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Toàn ngành đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là công tác giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bảo bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thường xuyên được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cũng trong quý I, ngành đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với các tổ chức đảng, các tập thể và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý năm 2020.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tập trung triển khai thực hiện theo kế hoạch; các chế độ, chính sách đối với cán bộ thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng những tháng đầu năm, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục tập trung phối hợp tham mưu cho cấp ủy hoàn thành các bước của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động tham mưu cho cấp ủy nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025. Trong công tác phát triển đảng viên, cần quan tâm bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng, chú trọng các đối tượng là học sinh THPT, sinh viên; quan tâm thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.  Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng./.

PV (tổng hợp)

Theo Đảng Cộng Sản VN

Từ khóa: