Sự kiện hot
10 tháng trước

Quảng Bình: Kiểm soát mua bán BĐS, chống thất thu thuế

UBND tỉnh Quảng Bình đã ra chỉ thị về công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, khi thời gian qua hoạt động mua bán bất động diễn ra sôi nổi.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS), chuyển nhượng BĐS góp phần hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng BĐS trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền rộng rãi và hiệu quả về chính sách pháp luật thuế để người dân, doanh nghiệp hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế có phát sinh hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đảm bảo việc kê khai số thuế phải nộp phù hợp với thực tế phát sinh.

Đồng thời, tăng cường công tác trao đổi thông tin với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai về thửa đất, vị trí, diện tích, tuyến đường, nguồn gốc đất, tài sản trên đất, thông tin thửa đất duy nhất... để xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

Ngoài ra, phối hợp với cơ quan Công an quản lý địa bàn lập danh sách các cá nhân, tổ chức cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê căn hộ để rà soát hồ sơ đăng ký thuế, kê khai thuế. Xác định giá tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, lệ phí trước bạ phù hợp với giá thực tế giao dịch chuyển nhượng bất độngsản; trường hợp phát hiện giá giao dịch trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá giao dịch thực tế thì tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định;

Thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo đúng quy định về thứ tự thanh toán nợ thuế tại Điều 57 Luật Quản lý thuế. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định, hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhưng còn kẻ hở, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn.

Ngoài Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, các đơn vị gồm: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên môi trường; Sở Xây dựng... và UBND các địa phương cùng phối hợp rà soát kỹ.

Ánh Tuyết

Theo KTĐU

Từ khóa: