Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Quảng Bình: Là trưởng thôn nên được trúng thầu!

Mặc dù có phương án thi công dài ngày hơn, tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn, nhưng đơn vị thi công một tuyến đường nông thôn được lựa chọn bởi lý do tổ thi công có trưởng thôn đứng đầu!

Báo Đời sống và Tiêu dùng nhận được phản ánh của Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Thanh Liêm (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) về một số dấu hiệu thiếu minh bạch trong công tác đấu thầu, chấm thầu dự án làm đường nông thôn tại địa phương này.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 138/QĐ- BQL ngày 27/11/2019 của Ban quản lý xã Trung Hóa
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 138/QĐ- BQL ngày 27/11/2019 của Ban quản lý xã Trung Hóa

Theo phản ánh, bên mời thầu của dự án là Ban quản lý xã Trung Hóa. Nguồn vốn để xây dựng từ CTMTQG giảm nghèo bền vững, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, hình thức lựa chọn nhà thầu căn cứ theo Nghị định 161/2016/NĐ – CP ngày 02/12/2016. Tổng mức dự án phía chủ đầu tư đưa ra là 2.656.766.000 đồng.

Sau khi Ban quản lý xã Trung Hóa ra thông báo mời thầu, có 5 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu gồm: Tổ chức Hội CCB xã Trung Hóa, Cộng đồng dân cư thôn Thanh Liêm, Chi đoàn thôn Thanh Liêm, Chi hội LHPN thôn Thanh Liêm và Hội nông dân xã Trung Hóa.

Sau khi nộp hồ sơ, các đơn vị trên đã gửi thư giảm giá tới chủ đầu tư với mức giá giảm so với mức tổng mức đầu tư đưa ra là rất lớn. Riêng Chi hội cựu chiến binh thôn Thanh Liêm đưa ra mức giá giảm thực tế so với dự toán là 512.766.000 đồng. Thời gian thi công 60 ngày.

Còn lại, Hội nông dân xã Trung Hóa giảm thực tế so với dự toán là 5.314.000; Hội LHPN thôn Thanh Liêm giảm 56.766.000 đồng; đặc biệt có đơn vị còn đưa ra mức giá giảm thực tế so với dự toán lên tới số tiền 680.766.000 đồng, đồng thời đưa ra thời gian thực hiện chỉ trong vòng 60 ngày, so với các đơn vị khác là 90 ngày.

Tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 138/QĐ- BQL ngày 27/11/2019, Ban quản lý xã Trung Hóa lựa chọn: Cộng đồng dân cư thôn Thanh Liêm là đơn vị trúng thầu. Đáng chú ý, đây là đơn vị giảm giá thấp nhất, thời gian thi công dài nhất. Cụ thể: mức giá giảm đơn vị Cộng đồng dân cư thôn Thanh Liêm đưa ra là 6.766.000 đồng và thời gian thực hiện lên tới 90 ngày.

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu đường nội thôn Thanh Liêm 2, xã Trung Hóa ngày 21/11/2019 của BQL xã Trung Hóa ghi rõ: “Căn cứ vào những đánh giá cụ thể, đối chiếu với yêu cầu của gói thầu, sau khi phân tích, trao đổi, tổ thầu xét thấy: Cộng đồng dân cư thôn Thanh Liêm do ông Đinh Văn Hồng- Trưởng thôn- Tổ trưởng là đơn vị được ưu tiên thứ nhất để mời đại diện vào đàm phán và ký kết hợp đồng”.

Lý do được Ban quản lý xã Trung Hóa đưa là ra vì “Trưởng thôn là người chịu trách nhiệm mọi vấn đề trước cộng đồng dân cư nơi có công trình xây dựng, quá trình thi công sẽ xảy ra những khó khăn vướng mắc tại cộng đồng. Trưởng thôn là Phó Bí thư chi bộ sẽ cùng Bí thư, cấp ủy, Ban mặt trận thôn tập trung phối kết hợp để giải quyết tất cả những khó khăn vướng mắc trước nhân dân như: Vận động nhân dân hiến công, hiến đất, hiến cây, để giải phóng và bàn giao mặt bằng...”.

Tuy nhiên, tại báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu đường nội thôn Thanh Liêm 2, xã Trung Hóa ngày 21/11/2019 của BQL xã Trung Hóa này cũng nêu rõ: “Phương án giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư tự tổ chức GPMB”, vậy nên lý do mà chủ đầu tư đưa ra để ưu tiên cho đơn vị trúng vì có trưởng thôn sẽ thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng là không hợp lý.

Tại điểm d, Điều 7 nghị định 161/2016/NĐ-CP về việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng cho thấy, cộng đồng dân cư và tổ chức đoàn thể là hai đơn vị được đánh giá ngang hàng. Trong vụ việc này, mức giá hội CCB thôn Thanh Liêm đưa ra thấp hơn hàng trăm triệu so với cộng đồng dân cư thôn Thanh Liêm chỉ đưa ra mức giá giảm vài triệu đồng nhưng BQL xã Trung Hóa vẫn xét cho cộng đồng dân cư thôn Thanh Liêm xếp thứ nhất? Liệu có gì khuất tất trong vụ việc này?

Ông Đinh Xuân Đá - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Thanh Liêm cho biết, với mức giá mình giảm và thời gian thực hiện dự án là hoàn toàn hợp lý và khả thi.

“Việc xét thầu như vậy là không khách quan, mình đủ mọi điều kiện, ra giá thấp hơn, thời gian ngắn hơn, vậy mà cuối cùng anh ra giá cao hơn lại trúng. Ưu tiên cho trưởng thôn như vậy theo tôi rõ ràng là không phù hợp. Nếu mà chỉ định thầu thì còn chấp nhận được, còn đây đã đưa ra đấu thầu là không được. Nếu mà trúng thầu thì chúng tôi làm hoàn toàn hợp lý với với mức giá đưa ra”, ông Đá cho biết.

Báo Đời sống và Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Bùi Tuấn
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: