Sự kiện hot
2 năm trước

Sau soát xét, Fideco giảm 10 tỷ đồng lợi nhuận

Lợi nhuận ròng bán niên 2021 của FDC sau soát xét giảm 10,16 tỷ đồng, tương đương giảm 39%, về còn gần 16 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 45% so với con số tự lập, lên hơn 16 tỷ đồng.

CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM (Fideco, mã chứng khoán FDC - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021.

Theo đó, lợi nhuận ròng bán niên 2021 của FDC sau soát xét giảm 10,16 tỷ đồng, tương đương giảm 39%, về còn gần 16 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 45% so với con số tự lập, lên hơn 16 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận suy giảm sau soát xét hơn 10 tỷ đồng chủ yếu do kiểm toán trích lập thêm khoản dự phòng phải thu và tính lại thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, dẫn đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FDC đạt gần 107 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng vọt từ 0,26 tỷ đồng lên gần 34 tỷ đồng, do đó chuyển từ lỗ gần 2 tỷ đồng sang lãi gần 16 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của FDC đạt hơn 884 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 54% tổng tài sản, tăng 36% so với đầu năm, lên 474 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 284 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm, chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn gần 72 tỷ đồng, giảm 22%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: