Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/10

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* BIC: Ngày 28/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/11/2020.

* HBC: Ông Lê Viết Hưng, anh trai ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đăng ký bán 900.000 cổ phiếu HBC từ ngày 14/10 đến 12/11 theo phương thức thỏa thuận.

* THI: Ông Cao Hoàng Phát, Phó tổng giám đốc CTCP Thiết bị điện (THI – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 121.000 cổ phiếu THI sở hữu từ ngày 14/9 đến 10/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* REE: Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE – HOSE) đăng ký mua hơn 660.000 cổ phiếu REE từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, hoặc thông qua VSD. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại REE lên 93,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,99%. Trước đó, từ ngày 10/9 đến 09/10, cổ đông trên đăng ký mua hơn 660.000 triệu cổ phiếu REE, nhưng kết quả đã không mua được bất cứ cổ phiếu nào.

* BVH: Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm tài chính 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (BVH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/11/2020.

* HTL: Ngày 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/11/2020.

* HSG: CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7 đến ngày 30/9) với doanh thu 8.349 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 400 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ.

* SBT: Ngày 23/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức niên độ tài chính 2018-2019 của CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2020.

* MHC: CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á, cổ đông của CTCP MHC (MHC – HOSE) đã mua vào hơn 158.000 cổ phiếu MHC trong ngày 08/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại MHC lên hơn 2,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,37%.

* DXP: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX) đã bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu DXP trong ngày 01/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DXP xuống còn hơn 764.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,94%.

* BVS: Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC (BVS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/11/2020.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: