Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/3

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* DAH: Bà Trần Kim Phượng, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH – HOSE) đã bán ra 120.000 cổ phiếu DAH trong ngày 09/3. Sau giao dịch, bà Phượng đã giảm sở hữu tại DAH xuống còn hơn 1,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,84%.

* PPC: CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE) đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 với sản lượng điện sản xuất 4,4 tỷ kWh, điện thương phẩm 3,6 tỷ kWh, tổng doanh thu 5.658 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 343 tỷ đồng, cổ tức theo tỷ lệ 8%.

* GTN: HĐQT CTCP GTNfoods (GTN – HOSE) vừa có quyết định thông qua tỷ lệ sáp nhập vào Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - Vilico (VLC) là 1,6:1, tức 1 cổ đông sở hữu 1,6 cổ phiếu GTN vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu VLC.

* ACB: DC Developing Markets Strategies Public Ltd, Co (DCDMSPLC), cổ đông của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – HOSE) đã mua vào 5 triệu cổ phiếu ACB trong ngày 10/3 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại ACB lên hơn 7,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,36%.

* SFI: Ngày 11/3, HĐQT CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 667.000 cổ phiếu ESOP. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 3, tháng 4/2021.

* TNT: Ông Nguyễn Bá Huấn, Tổng giám đốc CTCP Tài Nguyên (TNT – HOSE) đã mua vào gần 1,29 triệu cổ phiếu TNT từ ngày 04/3 đến 09/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Huấn đã nâng sở hữu tại TNT lên gần 1,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,09%.

* CRE: Vietnam Master Holding 2 Ltd, cổ đông lớn của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE – HOSE) đã bán ra 185.000 cổ phiếu CRE trong ngày 05/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại CRE xuống còn hơn 7,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,96%.

* VAF: Công ty TNHH Hoàng Ngân, cổ đông lớn của CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (VAF – HOSE) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu VAF từ ngày 16/3 đến 11/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VAF lên hơn 9,21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,46%.

* DNC: Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC – HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu DNC từ ngày 15/3 đến 05/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Trang chỉ đang nắm giữ 808 cổ phiếu DNC.

* CAP: Ngày 10/3, HĐQT CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP – HNX) thông qua việc trả cổ tức niên độ tài chính 2019-2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/3/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 28/4/2021.

* GKM: Ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch HĐQT CTCP Khang Minh Group (GKM – HOSE) đã mua vào 240.000 cổ phiếu GKM từ ngày 17/2 đến 04/3. Sau giao dịch, ông Lê đã nâng sở hữu tại GKM lên hơn 3,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,14%.

* DP3: Ngày 26/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 80%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6/2021.

* TTC: Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/4/2021.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: