Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/10

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* CVT: Ông Dương Quốc Chính, Chủ tịch HĐQT CTCP CMC (CVT – HOSE) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu CVT từ ngày 20/10 đến 17/11 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Chính sẽ giảm sở hữu tại CVT xuống còn hơn 566.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,54%.

* SMB: Ngày 28/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2020 của CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/11/2020.

* TIP: CTPC Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP – HOSE) quyết định nhận chuyển nhượng 4 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tâm từ tổ chức chuyển nhượng là Công ty TNHH Hòa Bình, với giá 30.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2020.

* YEG: CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) thông qua việc đổi tên CTCP Truyền thông Trực tuyến Netlink thành CTCP Công nghệ thương mại Giga1 và tăng vốn điều lệ cho công ty này từ 20 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.

* PTB: CTCP Phú Tài (PTB – HOSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu hợp nhất ghi nhận 4.021 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 316 tỷ đồng, giảm 17%.

* DCM: Ngày 28/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2019 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/11/2020.

* ITC: Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư kinh doanh – Kinh doanh Nhà (ITC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương ứng ITC sẽ phát hành thêm hơn 7,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* TCL: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL – HOSE) đã bán ra hơn 192.000 cổ phiếu TCL trong ngày 12/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại TCL xuống còn hơn 2,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,48%.

* HAP: Ông Vũ Xuân Cường, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAP từ ngày 23/10 đến 22/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng sở hữu tại HAP lên hơn 2,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,86%.

* HU3: Ngày 29/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/11/2020.

* TVC: Công ty TNHH Tùng Trí Việt, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 29/9 đến 09/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TVC lên hơn 13,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,69%.

* ACB: First Burns Investments Ltd, cổ đông của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – HNX) đã ra hơn 32,91 triệu cổ phiếu ACB từ ngày 09/10 đến 12/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại ACB xuống còn hơn 53,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,48%. Liên quan đến ACB, Asia Reach Investments Ltd, cổ đông khác của ACB đã bán ra hơn 13,73 triệu cổ phiếu ACB từ ngày 09/10 đến 13/10, qua đó, giảm sở hữu tại ACB xuống còn hơn 54,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,51%.

* ARM: Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không (ARM – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 21/10. Theo đó, cổ phiếu thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: