Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/10

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* NAF: CTCP Nafoods (NAF – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu thuần đạt 913,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50,8 tỷ đồng. Trong quý IV/2020, NAF đặt mục tiêu doanh thu 437 tỷ đồng và lợi nhuận 15 tỷ đồng.

* TIX: Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020 của CTCP Tanimex (TIX – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2020.

* VSH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH – HOSE) thông qua phương án phát hành chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện từ quý IV/2020 đến quý I/2021.

* BMP: CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu thuần tăng hơn 4% so với cùng kỳ lên 1.115 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm 2020, BMP đạt 3.385 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 412 tỷ đồng, tăng 25%.

* NTL: Bà Trần Thị Mừng, cổ đông lớn của CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL – HOSE) đã bán ra hơn 173.000 cổ phiếu NTL trong ngày 28/10. Sau giao dịch, bà Mừng đã giảm sở hữu tại NTL xuống còn hơn 7,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,01%.

* SHA: Ngày 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/11/2020, và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).

* CLC: Ngày 19/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/12/2020.

* VCS: Ngày 06/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (VCS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/11/2020.

* GMX: Ngày 13/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 của CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/12/2020.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: