Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "Đầu tư Tài chính Hoàng Minh"

6 tháng trước

Tài chính Hoàng Minh (KPF): Phía sau khoản lợi nhuận và ẩn số trong tương lai

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) vừa có kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2020. Tuy nhiên, nguồn thu nhập tại đơn vị này lại tới từ nhiều khoản tiền không bền vững, mặt khác tỷ lệ nợ cũng tăng cao khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng cho đoạn đường phát triển của doanh nghịêp trong thì tương lai.

6 tháng trước

Tài chính Hoàng Minh (KPF): Phía sau khoản lợi nhuận và ẩn số trong tương lai

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) vừa có kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2020. Tuy nhiên, nguồn thu nhập tại đơn vị này lại tới từ nhiều khoản tiền không bền vững, mặt khác tỷ lệ nợ cũng tăng cao khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng cho đoạn đường phát triển của doanh nghịêp trong thì tương lai.

7 tháng trước

KPF phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả hoạt động năm ngoái. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/020 trên BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2020 (hơn 67 tỷ đồng).

7 tháng trước

KPF phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả hoạt động năm ngoái. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/020 trên BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2020 (hơn 67 tỷ đồng).

6 tháng trước

Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF): Tăng vốn thần tốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (MCK: KPF) tiền thân là CTCP Tư vấn dự án quốc tế KPF được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng. Cùng với việc tăng vốn "thần tốc", kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 của KPF khá ấn tượng nhưng lợi nhuận lại không đến từ mảng kinh doanh chủ đạo của doanh nghiệp.

6 tháng trước

Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF): Tăng vốn thần tốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (MCK: KPF) tiền thân là CTCP Tư vấn dự án quốc tế KPF được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng. Cùng với việc tăng vốn "thần tốc", kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 của KPF khá ấn tượng nhưng lợi nhuận lại không đến từ mảng kinh doanh chủ đạo của doanh nghiệp.