Sự kiện hot
3 năm trước

KPF phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả hoạt động năm ngoái. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/020 trên BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2020 (hơn 67 tỷ đồng).

Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HoSE: KPF) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 5%.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả hoạt động năm ngoái. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/020 trên BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2020 (hơn 67 tỷ đồng). 

Trước đó, trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông, doanh nghiệp trình phương án chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu cho tối đa dưới 100 nhà đàu tư. Vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán riêng lẻ dự kiến tăng từ gần 580 tỷ lên 1.273 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hai phương án phát hành cổ phiếu nêu trên dự kiến trong quý IV, sau khi UBCK chấp thuận. Riêng lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 42,6 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng lên 14,6 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng, gấp 3,5 lần.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên gần 11,5 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền gửi, lãi cho vay tăng mạnh. Dẫn tới, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 49,96 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 41,7 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KPF đạt 42,6 tỷ đồng, cũng gấp 5,3 lần. Doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng mạnh đã kéo lợi nhuận sau thuế lên gần 45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 1,85 tỷ đồng (tương đương 24,3 lần).

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.399,2 tỷ đồng, tăng tới 80% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến lên 960,6 tỷ đồng, tương đương 479%; hàng tồn kho tăng 9% lên 344,9 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 33% lên 861,7 tỷ đồng; trong khi đó tiền và khoản tương đương tiền giảm 39% còn 29,26%.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: