Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "Điện lực Dầu khí Việt Nam"

khoảng 1 năm trước

VCSC cập nhật đối với Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): Lợi nhuận từ thoái vốn PVM được để dành cho quý sau

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2021 với lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo tăng 14% so với cùng kỳ đạt 508 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): LNST trước lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,4 nghìn tỷ đồng

VCSC cho biết, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) vừa công bố bản tin nhà đầu tư hàng quý bao gồm lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái), tương ứng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2021 đạt 827 tỷ đồng (giảm 4%).

khoảng 1 năm trước

POW: Sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái

VCSC cho biết, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HOSE) đã công bố bản tin hàng tháng với sản lượng tiêu thụ tháng 7/2021 là 1,3 tỷ kWh và sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh, giảm lần lượt 28% và 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

khoảng 1 năm trước

POW: Sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái

VCSC cho biết, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HOSE) đã công bố bản tin hàng tháng với sản lượng tiêu thụ tháng 7/2021 là 1,3 tỷ kWh và sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh, giảm lần lượt 28% và 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

4 tháng trước

Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): Tăng trưởng trở lại khi La Nina qua đi

Theo PHS, trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30/9/2022, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW - sàn HOSE) doanh thu thuần của công ty giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ xuống 20.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm xuống 1.591 tỷ đồng (giảm 22%) và hoàn thành lần lượt 82% và 77% so với dự báo của PHS cho năm 2022.

4 tháng trước

Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): Tăng trưởng trở lại khi La Nina qua đi

Theo PHS, trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30/9/2022, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW - sàn HOSE) doanh thu thuần của công ty giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ xuống 20.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm xuống 1.591 tỷ đồng (giảm 22%) và hoàn thành lần lượt 82% và 77% so với dự báo của PHS cho năm 2022.