Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

VCSC cập nhật đối với Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): Lợi nhuận từ thoái vốn PVM được để dành cho quý sau

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2021 với lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo tăng 14% so với cùng kỳ đạt 508 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2021 của POW - Nguồn: Báo cáo VCSC

Kết quả kinh doanh quý I/2021 của POW - Nguồn: Báo cáo VCSC

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, KQKD của POW có được chủ yếu nhờ việc không ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá lớn và chi phí lãi vay thấp hơn bù đắp cho mức giảm của mảng phát điện cốt lõi (với lợi nhuận từ HĐKD giảm 22% YoY).

VCSC cho biết, sản lượng điện thương phẩm của POW giảm 12% YoY còn 4,6 tỷ kWh trong quý I/2021. Cụ thể, so sản lượng theo hợp đồng thấp hơn và giá CGM toàn ngành kém hấp dẫn, sản lượng điện thương phẩm của nhà máy Nhơn Trạch 1 và NT2 lần lượt giảm 97% và 19% trong quý I/2021. Đáng chú ý, nhà máy Nhơn Trạch 1 đã không hoạt động trong suốt tháng 2/2021. Nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng vẫn có thể đạt mức tăng trưởng sản lượng thấp 1 chữ số trong quý I/2021 (+3% YoY). Ngược lại, nhờ lượng mưa lớn hơn, các nhà máy thủy điện Hủa Na và Đakđrinh đã ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng đáng kể lần lượt là 139% YoY và 215% YoY.

Diễn biến hoạt động mạnh mẽ của danh mục thủy điện đã bù đắp cho sự sụt giảm lợi nhuận của các nhà máy điện khí (Nhơn Trạch 1 & 2). Cụ thể, nhà máy Hủa Na ghi nhận LNST đạt 34 tỷ đồng trong quý I/2021 so với khoản lỗ 79 tỷ đồng trong quý I/2020; nhà máy Dakdrinh ghi nhận LNST là 68 tỷ đồng trong quý I/2021 so với khoản lỗ 95 tỷ đồng trong quý I/2020. Trong khi đó, LNST của NT2 giảm 36% YoY trong quý I/2021.

Cũng theo VCSC, các khoản phải trả cho EVN tiếp tục tăng cao trong quý I/2021 so với quý IV/2020, điều này cho thấy khả năng thu hồi nợ khó đòi đang gia tăng. Trong quý IV/2020, EVN đã chuyển 661 tỷ đồng cho POW để trả một phần nợ khó đòi liên quan đến doanh thu công suất tại các nhà máy nhiệt điện Cà Mau.

Tuy nhiên, theo POW, do EVN không trình bày rõ ràng rằng khoản thanh toán này được thực hiện để trả nợ khó đòi, nên kế toán của POW không thể khấu trừ số tiền này vào số dư nợ khó đòi của POW. Thay vào đó, số tiền này được ghi vào mục "phải trả khác" trên bảng cân đối kế toán.

Trong quý I/2021, khoản mục này đã tăng lên 1,3 nghìn tỷ đồng, điều này có thể cho thấy POW đã nhận được một khoản thanh toán tiếp theo từ EVN. VCSC cho rằng đây là một diễn biến tích cực đối với POW và tiếp tục kỳ vọng rằng sẽ không có thêm khoản dự phòng nợ khó đòi nào từ năm 2021 trở đi.

VCSC lưu ý rằng vào ngày 08/04, POW đã công bố BCTC kiểm toán năm 2021 với số dư nợ xấu giảm một nửa từ 2 nghìn tỷ đồng trong báo cáo chưa kiểm toán xuống chỉ còn 826 tỷ đồng trong báo cáo sau kiểm toán. Trong số dư nợ xấu mới này, POW đã trích lập 770 tỷ đồng, diễn biến này cho thấy POW sẽ không có chi phí dự phòng đáng kể từ năm 2021 và phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

POW đã ghi nhận 23 tỷ đồng lãi tỷ giá ròng trong quý I/2021 so với lỗ tỷ giá ròng là 135 tỷ đồng trong quý I/2020 chủ yếu nhờ vào đồng VND tương đối ổn định trong quý này. Ngoài ra, số dư nợ ròng của POW giảm hơn một nửa trong quý I/2021 so với quý I/2020 dẫn đến chi phí lãi ròng giảm 56% so với cùng kỳ.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: