Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "lợi nhuận của POW"

khoảng 1 năm trước

VCSC cập nhật đối với Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): Lợi nhuận từ thoái vốn PVM được để dành cho quý sau

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2021 với lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo tăng 14% so với cùng kỳ đạt 508 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

PV Power: 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được khoảng 58% mục tiêu doanh thu năm và vượt 5% kế hoạch lợi nhuận năm

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố chi tiết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu toàn tổng công ty ước đạt 16.456 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế (LNST) ước đạt 1.393 tỷ đồng, tăng khoảng 2%.

khoảng 1 năm trước

PV Power: 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được khoảng 58% mục tiêu doanh thu năm và vượt 5% kế hoạch lợi nhuận năm

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố chi tiết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu toàn tổng công ty ước đạt 16.456 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế (LNST) ước đạt 1.393 tỷ đồng, tăng khoảng 2%.

6 tháng trước

POW: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ

Theo KBSV, trong quý 2/2022, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 7.463 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 586 tỷ đồng (giảm 32%).

6 tháng trước

POW: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ

Theo KBSV, trong quý 2/2022, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 7.463 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 586 tỷ đồng (giảm 32%).

4 tháng trước

Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): Tăng trưởng trở lại khi La Nina qua đi

Theo PHS, trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30/9/2022, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW - sàn HOSE) doanh thu thuần của công ty giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ xuống 20.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm xuống 1.591 tỷ đồng (giảm 22%) và hoàn thành lần lượt 82% và 77% so với dự báo của PHS cho năm 2022.

4 tháng trước

Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): Tăng trưởng trở lại khi La Nina qua đi

Theo PHS, trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30/9/2022, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW - sàn HOSE) doanh thu thuần của công ty giảm nhẹ 1,9% so với cùng kỳ xuống 20.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm xuống 1.591 tỷ đồng (giảm 22%) và hoàn thành lần lượt 82% và 77% so với dự báo của PHS cho năm 2022.

khoảng 1 năm trước

Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW): LNST trước lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,4 nghìn tỷ đồng

VCSC cho biết, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) vừa công bố bản tin nhà đầu tư hàng quý bao gồm lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái), tương ứng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2021 đạt 827 tỷ đồng (giảm 4%).