Sự kiện hot
Tag
15 kết quả

Tin tức về "mục tiêu lợi nhuận"

3 năm trước

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 25% năm 2021, dự kiến không chia cổ tức

TPBank dự kiến trình cổ đông về việc giữ lại gần 2.979 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2021 thay vì chia cổ tức.

8 tháng trước

Năm 2023 KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 với mục tiêu đạt 700 tỷ  lợi nhuận trước thuế.

8 tháng trước

Năm 2023 KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 với mục tiêu đạt 700 tỷ  lợi nhuận trước thuế.

3 năm trước

Kienlongbank đặt mục tiêu lãi gấp 6 lần năm trước, chia cổ tức 13% sau khi xử lý hết cổ phiếu Sacombank

Năm 2021, Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần năm trước. Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%.

8 tháng trước

ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trong năm 2023 đạt 20.058 tỷ đồng

Sáng 13/04, Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã diễn ra với 73,13% tỉ lệ cổ đông tham gia. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 20.000 tỷ đồng.

6 tháng trước

Bia Sài Gòn- Miền Trung đặt mục tiêu doanh thu bán hàng đạt 1.485,13 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cho biết, năm 2023 công ty đặt mục tiêu sản lượng đạt hơn 200 triệu lít, tổng doanh thu bán hàng đạt 1.488 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 1.337,76 tỷ đồng.

6 tháng trước

Bia Sài Gòn- Miền Trung đặt mục tiêu doanh thu bán hàng đạt 1.485,13 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cho biết, năm 2023 công ty đặt mục tiêu sản lượng đạt hơn 200 triệu lít, tổng doanh thu bán hàng đạt 1.488 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 1.337,76 tỷ đồng.

6 tháng trước

Yeah1 đăt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng hơn 20% trong năm 2023

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 425 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 30 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng trước

Yeah1 đăt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng hơn 20% trong năm 2023

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 425 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 30 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

1 ngày trước

Đường Quảng Ngãi lãi ròng gần 1.700 tỷ trong 10 tháng

10 tháng đầu năm, tổng doanh thu của CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. QNS lãi ròng 1.695 tỷ đồng, tăng 74%.

1 ngày trước

Đường Quảng Ngãi lãi ròng gần 1.700 tỷ trong 10 tháng

10 tháng đầu năm, tổng doanh thu của CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. QNS lãi ròng 1.695 tỷ đồng, tăng 74%.

8 tháng trước

Năm 2023 MSB đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 6.300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, trình phê duyệt nhiều kế hoạch quan trọng. Trong đó đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính trình Đại hội đồng cổ đông: Tổng tài sản 230.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6.300 tỷ đồng.

8 tháng trước

Năm 2023 MSB đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 6.300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, trình phê duyệt nhiều kế hoạch quan trọng. Trong đó đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính trình Đại hội đồng cổ đông: Tổng tài sản 230.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6.300 tỷ đồng.

6 tháng trước

Cao su Việt Nam (GVR) đặt mục tiêu doanh thu đạt 27.527 tỷ đồng trong năm 2023

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong đó có kế hoạch kinh doanh dự kiến trình cổ đông với mục tiêu doanh thu đạt 27.527 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.264 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 10% so với thực hiện năm trước.

6 tháng trước

Cao su Việt Nam (GVR) đặt mục tiêu doanh thu đạt 27.527 tỷ đồng trong năm 2023

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong đó có kế hoạch kinh doanh dự kiến trình cổ đông với mục tiêu doanh thu đạt 27.527 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.264 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 10% so với thực hiện năm trước.