Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ là 7.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2023.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) năm 2024, TPBank tiếp tục triển khai có hiệu quả "Chiến lược phát triển TPBank giai đoạn 2023-2028 và tầm nhìn đến 2035".

TPBank (TPB) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng, tăng trưởng  34%
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng.

TPBank đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ là 7.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,5%. TPBank chú trọng tăng trưởng mạnh cơ sở khách hàng, phấn đấu đạt mốc 15 triệu khách hàng trong năm nay.

Về chất lượng tài sản, Ngân hàng TPBank đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu năm nay ở dưới mức 2,5%. Ngân hàng này cũng phấn đấu cán mốc 15 triệu khách hàng trong năm nay.

Ban lãnh đạo Ngân hàng TPBank cho biết, nhằm hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng cao như trên, ngân hàng sẽ tập trung thực hiện loạt chiến lược kinh doanh như khai thác tệp khách hàng hiện hữu, linh hoạt điều chỉnh chính sách các sản phẩm vay, sản phẩm huy động; xây dựng chính sách khách hàng doanh nghiệp toàn diện; tiếp tục đầu tư lại danh mục trái phiếu chính phủ ở mức lãi suất tốt…

Đồng thời, Ngân hàng TPBank tiếp tục thực hiện số hóa chuyên sâu, tập trung vào việc ứng dụng hiệu quả công nghệ mới hướng tới data driven (ra quyết định dựa trên số liệu) nhằm giữ vững vị thế ngân hàng số hàng đầu Việt Nam.

Năm 2024 TPBank sẽ rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy trên toàn hệ thống, đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2024 theo quy định của NHNN, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngân hàng cũng tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty tài chính cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo tài chính sau kiểm toán ghi nhận lợi nhuận trước thuế của TPBank là 5.589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.463 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận để lại chưa phân phối còn 3.697 tỷ đồng. 

Về định hướng phát triển trong năm 2024, Hội đồng quản trị TPBank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy trên toàn hệ thống, đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2024 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2024, Ngân hàng TPBank sẽ hoàn tất việc xây dựng, mở mới đối với 5 chi nhánh, 3 phòng giao dịch trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập mới trong năm 2023, song song với đó là đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới 2024 trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Đồng thời, ngân hàng này sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống mạng lưới LiveBank, hướng tới mục tiêu mở mới 20 điểm trong năm 2024, nâng tổng số điểm LiveBank lên 450-460 điểm trên toàn quốc.

Theo báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023, Ngân hàng TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 5.589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.463 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận để lại chưa phân phối còn 3.697 tỷ đồng. Ngân hàng này hiện chưa có đề xuất chia cổ tức trong năm nay.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: