Sự kiện hot
Tag
5 kết quả

Tin tức về "rủi ro tín dụng"

9 tháng trước

Vay dài hạn hơn 20.000 tỷ đồng, Đèo cả muốn tăng vốn lên 4.100 tỷ đồng

HĐQT dự kiến sẽ lên phương án phát hành hơn 148,54 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 9:5 (cổ đông sở hữu 9 cổ phiếu được quyền mua 5 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến tăng lên là 4.159 tỷ đồng.

9 tháng trước

Vay dài hạn hơn 20.000 tỷ đồng, Đèo cả muốn tăng vốn lên 4.100 tỷ đồng

HĐQT dự kiến sẽ lên phương án phát hành hơn 148,54 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 9:5 (cổ đông sở hữu 9 cổ phiếu được quyền mua 5 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến tăng lên là 4.159 tỷ đồng.

9 tháng trước

Đáp ứng nhu cầu nguồn vốn, đối tác của Đèo Cả gặp khó khăn về nợ xấu

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Đèo Cả (HHV) đang ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Trong khi đó, đối tác đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho doanh nghiệp này lại gặp khó khăn về nhóm nợ xấu.

9 tháng trước

Đáp ứng nhu cầu nguồn vốn, đối tác của Đèo Cả gặp khó khăn về nợ xấu

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Đèo Cả (HHV) đang ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Trong khi đó, đối tác đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho doanh nghiệp này lại gặp khó khăn về nhóm nợ xấu.

khoảng 1 năm trước

Mạnh tay trích lập dự phòng hơn 2.100 tỉ đồng, SCB đạt lợi nhuận khiêm tốn 29 tỉ đồng trong nửa đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận chỉ SCB đạt 28,9 tỉ đồng do ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tính đến hết ngày 30/6/2020, qui mô tín dụng SCB tăng 3,04% trong khi huy động vốn tăng 8,02% so với cuối năm trước