Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "Traphaco"

khoảng 1 năm trước

Traphaco (TRA): Doanh thu quý III đạt 604 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ

Theo KIS, CTCP Traphaco (TRA - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu đạt 604 tỷ đồng (tăng 6,4% so với cùng kỳ, tăng 2,4% so với quý trước), và 77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 8,3% so với cùng kỳ, giảm 10% so với quý trước). Biên lợi nhuận gộp giảm từ mức đỉnh 62,2% trong quý II, xuống còn 56.5% trong quý III (tăng 4,4% so với cùng kỳ).

khoảng 1 năm trước

Traphaco (TRA): Doanh thu quý III đạt 604 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ

Theo KIS, CTCP Traphaco (TRA - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu đạt 604 tỷ đồng (tăng 6,4% so với cùng kỳ, tăng 2,4% so với quý trước), và 77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 8,3% so với cùng kỳ, giảm 10% so với quý trước). Biên lợi nhuận gộp giảm từ mức đỉnh 62,2% trong quý II, xuống còn 56.5% trong quý III (tăng 4,4% so với cùng kỳ).

7 tháng trước

Quý 3/2023 lãi sau thuế của Traphaco đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Traphaco (HoSE: TRA) đã công bố báo cáo tài chính quý 3ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 576 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn tăng 6% lên 277 tỷ đồng.

7 tháng trước

Quý 3/2023 lãi sau thuế của Traphaco đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Traphaco (HoSE: TRA) đã công bố báo cáo tài chính quý 3ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 576 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn tăng 6% lên 277 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Traphaco (TRA): Duy trì vị thế số một mảng đông dược, tập trung đẩy mạnh mảng ngoài đông dược

Theo BVSC, lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần CTCP Traphaco (TRA - sàn HOSE) đạt 1.818 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái). Mảng đông dược đóng góp 60% tổng doanh thu, tăng trưởng 10%, trong khi đó mảng ngoài đông dược tăng 44%. Công ty vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong mảng đông dược nhờ các sản phẩm chủ lực như Hoạt huyết dưỡng não, Boganic. Công ty dự kiến doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 624 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ) và 79 tỷ đồng (tăng 13%) trong quý IV/2022.

khoảng 1 năm trước

Traphaco (TRA): Duy trì vị thế số một mảng đông dược, tập trung đẩy mạnh mảng ngoài đông dược

Theo BVSC, lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần CTCP Traphaco (TRA - sàn HOSE) đạt 1.818 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái). Mảng đông dược đóng góp 60% tổng doanh thu, tăng trưởng 10%, trong khi đó mảng ngoài đông dược tăng 44%. Công ty vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong mảng đông dược nhờ các sản phẩm chủ lực như Hoạt huyết dưỡng não, Boganic. Công ty dự kiến doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 624 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ) và 79 tỷ đồng (tăng 13%) trong quý IV/2022.

2 tháng trước

Năm 2024 Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.485 tỷ đồng

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, HĐQT Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) đặt mục tiêu năm nay ghi nhận doanh thu thuần 2.485 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

2 tháng trước

Năm 2024 Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.485 tỷ đồng

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, HĐQT Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán: TRA) đặt mục tiêu năm nay ghi nhận doanh thu thuần 2.485 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.