Sự kiện hot
4 tháng trước

Quý 3/2023 lãi sau thuế của Traphaco đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Traphaco (HoSE: TRA) đã công bố báo cáo tài chính quý 3ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 576 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn tăng 6% lên 277 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 2 lần cùng kỳ lên 9,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 395 triệu đồng lên 2,1 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 254 triệu đồng lên gần 1,6 tỷ đồng. Ngược lại, công ty tiết giảm 13% chi phí bán hàng về còn 154 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, Traphaco báo lãi sau thuế quý 3/2023 hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Traphaco đặt nhiều mục tiêu đứng đầu - Tuổi Trẻ Online
Quý 3/2023 lãi sau thuế của Traphaco đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Traphaco đạt 1.712 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 229 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,4% và 11,2% so với thực hiện năm 2022. Hết 9 tháng, công ty đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 70,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Traphaco tại ngày 30/9 tăng hơn 10% so với đầu kỳ, đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng đáng kể lên hơn 723 tỷ đồng, chiếm hơn 36% tổng tài sản.

Đặc biệt, nợ vay tài chính của Traphaco đã tăng gấp 3,6 lần từ 40 tỷ đồng lên gần 143 tỷ đồng, với khoản vay 3 ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Chính việc phát sinh những khoản vay này đã khiến chi phí lãi vay quý 3 của Traphaco tăng vọt so với cùng kỳ.

Được biết, công ty CP Traphaco tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Ty Y tế Đường sắt được thành lập ngày 28/11/1972. Sau nhiều lần chuyển đổi, ngày 01/01/2000, Công ty CP Dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco chính thức bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty CP với 45% vốn Nhà nước. Ngày 05/07/2001, Công ty đổi tên thành Công ty CP Traphaco. Ngày 26/11/2008, công ty chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau gần 50 năm hình thành và phát triển, Traphaco luôn kiên trì theo đuổi con đường phát triển bền vững, “Con đường sức khỏe Xanh”. Đồng thời, duy trì thương hiệu Traphaco là thương hiệu nổi tiếng nhất ngành dược Việt Nam bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Hiện nay, Traphaco đang triển khai Chiến lược phát triển bền vững, nhằm xây dựng công nghệ sản xuất hiện đại hàng đầu Việt Nam và mang tầm thế giới bằng việc đầu tư trang thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay để xây dựng nhà máy tân dược "thông minh". Hệ thống phân phối của Công ty tiếp tục được hoàn thiện bằng việc sử dụng công nghệ cao và các giải pháp tăng cường quan hệ khách hàng.

Hiện tại, Traphaco đã có 26 chi nhánh và 4 công ty con đại diện khắp 63 tỉnh thành. Số lượng sản phẩm được khách hàng tín nhiệm tăng lên. Với sứ mệnh sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người, tầm nhìn của Traphaco đến năm 2025 là trở thành doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cụ thể, tổng doanh thu tăng trưởng kép 13,3%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng kép 15%, tăng cường chuyển giao công nghệ với đối tác Daewoong Hàn Quốc với khoảng 70 sản phẩm, phát triển đột phá doanh thu sản phẩm mới

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Traphaco tăng 10% so với đầu năm lên 2.001 tỷ đồng, bao gồm 427 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 11%), 423 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (tăng 31%), 301 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 71%), 241 tỷ đồng khoản phải thu (tăng 19%)…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, cuối quý 3, tổng nợ phải trả của Traphaco tăng 6% lên 463 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 69% xuống 57 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 79% lên gần 93 tỷ đồng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: