Sự kiện hot
Tag
16 kết quả

Tin tức về "xuất khẩu gỗ"

khoảng 1 năm trước

Kim ngạch xuất khẩu gỗ sang Anh tăng mạnh trong tháng 8

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Anh trong tháng 8 đạt 17,7 triệu USD, tăng 27,8% so với tháng 8/2021.

khoảng 1 năm trước

Kim ngạch xuất khẩu gỗ sang Anh tăng mạnh trong tháng 8

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Anh trong tháng 8 đạt 17,7 triệu USD, tăng 27,8% so với tháng 8/2021.

khoảng 1 năm trước

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường Mỹ đạt 6,8 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2022 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hoa Kỳ đạt 6,8 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường Mỹ đạt 6,8 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2022 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hoa Kỳ đạt 6,8 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Xuất siêu của ngành lâm nghiệp đạt hơn 14 tỷ USD trong năm 2022

Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2022 ước đạt gần 17 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2021. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 ước đạt 2,82 tỷ USD, tăng 4,1% so với 2021. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

Xuất siêu của ngành lâm nghiệp đạt hơn 14 tỷ USD trong năm 2022

Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2022 ước đạt gần 17 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2021. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 ước đạt 2,82 tỷ USD, tăng 4,1% so với 2021. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng mạnh trong năm 2022

Năm 2022 trị giá xuất khẩu dăm gỗ đạt 2,7 tỷ USD, tăng 54,9% so với năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này chiếm 16,77% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 5,06 điểm phần trăm so với năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng mạnh trong năm 2022

Năm 2022 trị giá xuất khẩu dăm gỗ đạt 2,7 tỷ USD, tăng 54,9% so với năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này chiếm 16,77% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 5,06 điểm phần trăm so với năm 2021.

11 tháng trước

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 2,8 tỉ USD trong quý 1/2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đem về 2,88 tỷ USD, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ chỉ đạt 1,87 tỷ USD, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm 2022.

11 tháng trước

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 2,8 tỉ USD trong quý 1/2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đem về 2,88 tỷ USD, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ chỉ đạt 1,87 tỷ USD, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm 2022.

6 tháng trước

Nghệ An: Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đến năm 2025 đạt trên 1 tỷ USD

Tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo bước đột phá phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đến năm 2025 đạt hơn 1 tỷ USD. Xây dựng Nghệ An thành trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu gỗ lớn ở Bắc Trung Bộ và khu vực Miền Trung.

6 tháng trước

Nghệ An: Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đến năm 2025 đạt trên 1 tỷ USD

Tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo bước đột phá phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đến năm 2025 đạt hơn 1 tỷ USD. Xây dựng Nghệ An thành trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu gỗ lớn ở Bắc Trung Bộ và khu vực Miền Trung.

8 tháng trước

Bình Định đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2030

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt “Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

8 tháng trước

Bình Định đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2030

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt “Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

5 ngày trước

2 tháng đầu năm xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng hơn 21% so với cùng kỳ

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố, lũy kế từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/2/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 82,56 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2023.

5 ngày trước

2 tháng đầu năm xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng hơn 21% so với cùng kỳ

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố, lũy kế từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/2/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 82,56 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2023.