Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "xuất khẩu gỗ"

4 tháng trước

Kim ngạch xuất khẩu gỗ sang Anh tăng mạnh trong tháng 8

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Anh trong tháng 8 đạt 17,7 triệu USD, tăng 27,8% so với tháng 8/2021.

4 tháng trước

Kim ngạch xuất khẩu gỗ sang Anh tăng mạnh trong tháng 8

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Anh trong tháng 8 đạt 17,7 triệu USD, tăng 27,8% so với tháng 8/2021.

3 tháng trước

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường Mỹ đạt 6,8 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2022 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hoa Kỳ đạt 6,8 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.

3 tháng trước

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường Mỹ đạt 6,8 tỷ USD

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2022 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hoa Kỳ đạt 6,8 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.

khoảng 1 tháng trước

Xuất siêu của ngành lâm nghiệp đạt hơn 14 tỷ USD trong năm 2022

Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2022 ước đạt gần 17 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2021. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 ước đạt 2,82 tỷ USD, tăng 4,1% so với 2021. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

khoảng 1 tháng trước

Xuất siêu của ngành lâm nghiệp đạt hơn 14 tỷ USD trong năm 2022

Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2022 ước đạt gần 17 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2021. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2022 ước đạt 2,82 tỷ USD, tăng 4,1% so với 2021. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ.