Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 10/2022 đạt 11,5%

Với hạn mức tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2022 là 14%, không gian tín dụng cho 2 tháng cuối năm vẫn còn khoảng 2,5%.

Tiền nhàn rỗi của người dân ồ ạt trở lại hệ thống ngân hàng, tăng trưởng  tiền gửi 2 tháng đầu năm 2022 còn lớn hơn cả năm 2021

Thời gian qua, ngành Ngân hàng cũng đã thực hiện nhiều động thái điều hành chính sách tiền tệ để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, NHNN cũng đã 2 lần điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành liên tục vào cuối tháng 9 và cuối tháng 10.

Trong lần tăng lãi suất điều hành gần đây nhất, NHNN đã tăng lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm lên 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng từ 6,0%/năm lên 7,0%/năm.

Bên cạnh đó, NHNN cũng tăng lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm lên 1,0%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế tăng từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm.

NHNN cho biết trong thời gian tới sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp thị trường tiền tệ, ngoại hối để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tín dụng; qua đó góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: