Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Đất Xanh thành lập công ty con thứ 5 với tỷ lệ sở hửu 100% vốn điều lệ

DXG sẽ thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát với vốn điều lệ 755 tỷ đồng. Công ty con được thành lập với mục đích triển khai dự án Khu đô thị mới tại xã Bá Hiển, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án thành lập công ty con. Đây là công ty con thứ 5 do DXG thành lập trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, DXG sẽ thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Phúc Hưng Phát với vốn điều lệ 755 tỷ đồng. Công ty con được thành lập với mục đích triển khai dự án Khu đô thị mới tại xã Bá Hiển, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó trong tháng 11, từ ngày 15-17/11, HĐQT DXG đã thành lập 4 công ty con gồm Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech, Công ty TNHH MTV Đất Xanh Finance, Công ty TNHH Patheon Holdings và Công ty TNHH Athena Invest với tổng vốn điều lệ 1,400 tỷ đồng. Tất cả công ty con này đều do DXG nắm 100% vốn.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.303 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp tương ứng tăng 23% lên 783 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ gấp 7 lần quý 3/2020 lên mức 74 tỷ đồng, phần lớn nhờ cổ tức được chia từ các công ty con trong hệ thống. Ngoài ra, các khoản chi phí cũng ghi nhận tăng, cụ thể chi phí tài chính tăng 54%, đạt 146 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng cao gấp đôi lên mức 289 tỷ đồng.

Khấu trừ, DXG báo lãi ròng 52 tỷ đồng trong quý 3/2021, giảm 48% so với số lãi của cùng kỳ năm ngoái. Giải trình, DXG cho biết do quý 3 Công ty phải chịu những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 cũng như các chính sách giãn cách xã hội.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 7.819 tỷ doanh thu, cao gấp 4 lần cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, nhờ khoản lãi đột biến trong nửa đầu năm nên Công ty báo lãi trước thuế 2.155 tỷ đồng, gấp tới 269 lần con số 8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.350 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 153 tỷ đồng do trong quý 2/2020 DXG đã phải trích lập dự phòng trên 526 tỷ đồng khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư LDG (LDG)

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản DXG vào khoảng 28.568 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu kỳ. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng 9% lên mức 11.141 tỷ đồng, đồng thời các khoản phải thu cũng tăng 22% lên xấp xỉ 8.830 tỷ đồng. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: