Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Tập đoàn Hà Đô (HDG): Thiếu hụt mảng kinh doanh BĐS, lợi nhuận sau thuế giảm 26% còn 296 tỷ đồng trong quý I/2022

Năm 2022, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.703 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, công ty đã thực hiện được 18% kết hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 684 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ hơn 932 tỷ đồng về gần 127 tỷ đồng. 

Ngoài ra, doanh thu xây lắp cũng giảm từ gần 77 tỷ đồng về 974 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời, điện gió tăng 98% lên 478 tỷ đồng. Biên lãi gộp quý này của Hà Đô có sự cải thiện, tăng từ 46,6 % lên 67,9%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 27 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Song, chi phí cho mảng này cũng tăng 38%, chủ yếu do khoản lãi tiền vay tăng. Các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm.

Kết quả, Hà Đô (HDG) báo lãi sau thuế đạt gần 296 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 244 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.703 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, công ty đã thực hiện được 18% kết hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2022, Tổng tài sản của Hà Đô tại thời điểm cuối năm 2021 gần 15.986 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ gần 1.020 tỷ đồng về hơn 982 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận tăng hơn 113 tỷ đồng lên gần 1.478 tỷ đồng, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang từ hơn 166 tỷ đồng lên hơn 166 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị bất động sản đang xây dựng giảm từ hơn 1.321 tỷ đồng về 1.225 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: