Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tasco (HUT) báo lãi 88 tỷ đồng sau thuế trong quý I/2022

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản tăng 0,4% lên 10.856,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 5.872,4 tỷ đồng, chiếm 54,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.334 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 998,7 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Công ty cổ phần Tasco  (mã HUT - sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 ghi nhận doanh thu đạt 239,96 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 88,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 24,54 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 9,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,51 tỷ đồng lên 99,32 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 124,43 tỷ đồng lên 126,22 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 10,1%, tương ứng giảm 8,44 tỷ đồng về 75,17 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 28,5%, tương ứng tăng thêm 8,5 tỷ đồng lên 38,37 tỷ đồng.

Những nguyên nhân chính trên dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 114 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ thuận 21 tỷ đồng trong quý 1/2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 88 tỷ đồng, trong khi quý 1/2021 Tasco lỗ 24,5 tỷ đồng.

Trong năm 2022, HUT đặt kế hoạch tổng doanh thu 11.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 35,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản tăng 0,4% lên 10.856,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 5.872,4 tỷ đồng, chiếm 54,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.334 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 998,7 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Vay nợ thuê tài chính đến 31/3/2022 đã giảm so với đầu kỳ, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 16 tỷ đồng, về mức 85 tỷ đồng, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 128 tỷ đồng, xuống còn 5.008 tỷ đồng.

Tasco cũng cho biết, lợi nhuận trong quý 1 vừa qua tăng mạnh, ngoài việc hoạt động thu phí BOT tăng trưởng đều, thì còn nhờ hoạt động thoái vốn, tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm ghi nhận trong doanh thu tài chính. Chấm dứt 6 quý thua lỗ liên tiếp, "trùm BOT" Tasco ngược dòng báo lãi 177 tỷ đồng trong quý 4/2021

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: