Sự kiện hot
2 năm trước

Tasco thông qua chủ trương thoái vốn tại lĩnh vực y tế

Công ty dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con – Công ty TNHH T’Hospital, sau khi chuyển, Tasco không còn sở hữu tại T’Hospital.

CTCP Tasco (Mã chứng khoán HUT - sàn HNX) thông qua chủ trương tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động. Trong đó, công ty thông qua chủ trương thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế. Cụ thể, công ty dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con – Công ty TNHH T’Hospital, sau khi chuyển, Tasco không còn sở hữu tại T’Hospital.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tasco cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng toàn bộ 67% cổ phần đang nắm giữ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội Cơ sở 2 (72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) cho T’Hospital nắm giữ.  

T’Hospital có vốn điều lệ 358,6 tỷ đồng, bên cạnh là công ty mẹ của Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2, đơn vị cũng sở hữu 100% dự án Tổ hợp bệnh viện T'Hospital diện tích 2,8 ha tại Pháp Vân. 

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, HUT ghi nhận doanh thu đạt 246,01 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 176,79 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,4% và 215% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 114,31 tỷ đồng lên 78,42 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 218,16 tỷ đồng lên 218,66 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 47,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,06 tỷ đồng về 28,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu loại bỏ doanh thu tài chính đột biến và tính lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp - chi phí tài chính), trong kỳ công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính âm 44,58 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 166,39 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Công ty cho biết, trong kỳ đã thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không trọng yếu nên ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Tại thời điểm 31/12/2021, danh sách công ty con của Tasco không còn Tasco Thành Công và An Nhiên Foods; trong khi danh sách đơn vị liên doanh, liên kết không còn Tasco Thăng Long, Bất động sản Thái An và D-Tech.

Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 15,9% so với cùng kỳ lên 870,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 291,23 tỷ đồng lên 47,79 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: