Sự kiện hot
2 năm trước

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư dự án đô thị với tổng chi phí hơn 260 tỷ đồng

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Bá Xuyên, với tổng mức chi phí hơn 260 tỷ đồng.

Theo Quyết định, dự án có quy mô sử dụng đất với trên 140.275 m2. Trong đó, Đất ở mới với trên 55.914 m2; đất cộng cộng với 8.324 m2; đất cây xanh với trên 12.294 m2; đất hạ tầng kỹ thuật với trên 6.345 m2. Đặc biệt, dự án dành trên 57.397 m2 để xây dựng hệ thống giao thông và bãi đỗ xe.

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bá Xuyên, xã Bá Xuyên - Thông báo - Cổng  thông tin điện tử thành phố Sông Công
Sơ đồ quy hoạch chi tiết khu đô thị Bá Xuyên.

Với mục tiêu sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Sông Công và tỉnh Thái Nguyên.

Dự kiến, quy mô kiến trúc của dự án sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

Tổng số lô đất ở là 436 lô gồm 29 lô đất ở biệt thự và 407 lô đất ở liền kề (chưa bao gồm đất ở tái định cư). Trong đó, đầu tư xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 130 công trình nhà ở tại vị trí các lô đất ở có mặt tiền tiếp giáp các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính, tổng diện tích đất là 11.658,4 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 23.316,8 m2.

Đầu tư xây dựng công trình TMDV: Diện tích đất xây dựng là 1.830,44m2, tổng diện tích sàn xây dựng: 5.491,32m2, mật độ xây dựng khoảng 80%, tầng cao 3 tầng. Số lượng lô đất ở tái định cư (dự kiến): 12 lô.

Quỹ đất nhà ở xã hội, đất ở liền kề bố trí tái định cư, đất trường học, đất văn hóa, đất y tế đất công trình công cộng sau khi giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật xong, sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý, đầu tư theo quy định. Đất cây xanh, thể dục thể thao, đất bãi đỗ xe: thực hiện đầu tư hoàn chỉnh sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng...

Dự án cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bao gồm Nhà xây thô, đất ở liền kề, đất biệt thự, đất nhà ở xã hội, đất thương mại dịch vụ, công trình công cộng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, thể dục thể thao, bãi đỗ xe...  Cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Đất ở liền kề: 37.239,52 m2; đất ở biệt thự: trên 6.425 m2; đất ở dự kiến tái định cư: 1.020 m2. Sơ bộ tổng chi phí đầu tư xây dựng dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là 260,86 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khu vực dự án theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và các công trình theo quy định của pháp luật, đảm bảo kết nối đồng bộ các khu vực trong và ngoài dự án; trong quá trình đầu tư xây dựng, nhà đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống hạ tầng trong phạm vi dự án, đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hện thống hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án; chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và bảo hành đối với công trình chuyển giao theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm giám sát, quản lý và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Sông Công thực hiện các chủ trương đúng theo quy định.

Đồng thời yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, sở Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: