Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thêm 9 dự án nhà ở xã hội được vay vốn hỗ trợ lãi suất 2%

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương đến ngày 23-9-2022 và rà soát điều kiện theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Bộ Xây dựng xác định thêm 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ bảo đảm đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước với quy mô 5.858 căn hộ, tổng mức đầu tư lên tới 4.703 tỷ đồng

Nhà ở xã hội là gì? Những quy định pháp luật về NOXH cần biết

Các dự án trên được ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đắk Lắk, đề xuất quy mô 5.858 căn hộ, với tổng mức đầu tư lên tới 4.703 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 1.420 tỷ đồng.

Theo đó, có 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP có nhu cầu vay vốn.

Cụ thể, các tỉnh: Đắk Lắk, Phú Thọ, Lạng Sơn, mỗi tỉnh có 1 dự án gồm: tỉnh Phú Thọ (dự án Khu nhà ở và dịch vụ Khu công nghiệp Thụy Vân, quy mô 671 căn hộ); tỉnh Đắk Lắk (nhà ở xã hội tại khối 6, phường Khánh Xuân, quy mô 67 căn hộ); tỉnh Lạng Sơn (nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn, quy mô 796 căn hộ).

Trong dó, riêng tỉnh Thanh Hóa, có 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân đủ điều kiện vay vốn, bao gồm: Dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Đông Nam Khu đô thị Đông Phát (quy mô 405 căn hộ); Dự án nhà ở xã hội thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương (quy mô 569 căn hộ); Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng (quy mô 552 căn hộ); Nhà ở xã hội AMCI tại phường Quảng Thành (quy mô 900 căn hộ); Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long (quy mô 500 căn hộ); Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn (quy mô 1.398 căn hộ).

Trước đó, qua xét duyệt đợt 1, đợt 2 của Bộ Xây dựng, đã có 15 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ được UBND cấp tỉnh (Lào Cai, Hòa Bình, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định) chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý và đề xuất với quy mô 14.330 căn hộ, tổng mức đầu tư 14.311 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 6.096 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến nay, trên cả nước đã có 24 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 3) được Bộ Xây dựng xác định đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: