Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

TIP: Lợi nhuận quý 3 giảm 37% còn 6,6 tỷ đồng do ảnh hưởng dịch bệnh

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 28% lên hơn 185 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 41% xuống hơn 11 tỷ do không còn lãi góp vốn và giảm lãi tiền gửi có kỳ hạn. Công ty cũng lỗ hơn 30 tỷ trong công ty liên doanh, liên kết.

Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 29,5 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phí cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 13 tỷ đồng, tăng 6%. Theo sau là nguồn thu từ phí nước thải (hơn 5,3 tỷ), chuyển nhượng quyền sử dụng đất (1,8 tỷ) và các dịch vụ khác. 

Trong kỳ, nhờ giá vốn giảm nhiều hơn, biên lợi nhuận gộp vẫn tăng từ 65% lên 71%. Song lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 37% về 6,6 tỷ đồng. EPS giảm 90% về 254 đồng. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 28% lên hơn 185 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 41% xuống hơn 11 tỷ do không còn lãi góp vốn và giảm lãi tiền gửi có kỳ hạn. Công ty cũng lỗ hơn 30 tỷ trong công ty liên doanh, liên kết. Hiện TIP đang đầu tư vào 3 công ty liên kết Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa (vốn góp 24%), Xây dựng & Thương mại Phước Tân (40%) và Cà phê Tín Nghĩa (31,5%), đồng thời đầu tư 19% cổ phần tại Khu công nghiệp Long Khánh.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản giảm 7% về 950 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiềng giảm 57% xuống 33 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn gấp gần 5 lần lên 155 tỷ đồng. Toàn bộ khoản đầu tư này là tiền gửi có kỳ hạn tại Vietbank (101 tỷ) và HDBank (54 tỷ) với lãi suất từ 5,3% đến 6,35%/năm.

Đáng chú ý nhất là TIP không còn nợ vay tài chính, khoản mục này đầu năm gần 49 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước tiền mua nền đất khu dân cư 18 ha Tam Phước và tiền nhà xây thô ngắn hạn gấp gần 3 lần lên hơn 17 tỷ. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn cũng tăng từ 6 tỷ lên hơn 18 tỷ đồng, hầu hết là tiền thuê đất.  

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: