Sự kiện hot
9 tháng trước

Tổng Công ty Khí Việt Nam ước lợi nhuận sau thuế đạt gần 7.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, Năm 2022, tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu ngang bằng so với kết quả kinh doanh năm ngoái là 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 20% xuống 7.039 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm ngày 24/6 vừa qua, lãnh đạo GAS cho biết tổng doanh thu đạt 54.560 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 6.919 tỷ đồng, tăng 59%.

Thông báo chuyển trụ sở PV GAS

GAS cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã sản xuất và cung cấp hơn 1 triệu tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260.9 nghìn tấn), bằng 123% và 99% so với kế hoạch 6 tháng và cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản lượng condensate là 56.8 ngàn tấn – tương ứng tăng trưởng 167% kế hoạch 6 tháng và 185% cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành mục tiêu, do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn kế hoạch.

Kế hoạch năm 2022, GAS dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt 11.513 tỷ đồng (tăng 32,7% so với năm trước), vượt 66% so với kế hoạch của GAS nhờ giả định giá dầu cao hơn và sản lượng tiêu thụ khí khô phục hồi.

Tiến Hoàng/KDTU

Từ khóa: