Sự kiện hot
khoảng 1 tuần trước

TV2 chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành đợt này là hơn 9 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng thành 450 tỷ đồng.

HĐQT Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HoSE: TV2) vừa thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán 2020.

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành đợt này là hơn 9 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng thành 450 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sau khi được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức đợt này không được chuyển nhượng, cổ phiếu sau niêm yết không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục hơn 262 tỷ đồng, tăng gần 3% so với năm 2019. Với kết quả đó cổ đông thống nhất mức chia cổ tức 35% cho năm 2020; trong đó có 10% bằng tiền và 25% bằng cổ phiếu.

Sang năm 2021, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.681 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 270 tỷ đồng, tăng gần 3%. Chính sách cổ tức không dưới tỷ lệ 25%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: