Sự kiện hot
5 tháng trước

VCSC: Khuyến nghị đối với cổ phiếu VTP

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) 2020, với doanh thu tăng gấp đôi nhưng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Theo VCSC, mức tăng trưởng doanh thu cao hơn đến từ mức tăng mạnh 5,5 lần YoY trong doanh thu phân phối vốn có biên LN thấp, được hỗ trợ bởi doanh số bán sim thẻ điện thoại từ 300.000 điểm bán mới mà VTP được nhận từ Viettel Telecom trong quý 1/2020.

Nguồn: VCSC

Nguồn: VCSC

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có báo cáo cập nhật đối với Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP).

Doanh thu dịch vụ - trong đó dịch vụ chuyển phát đóng góp 90% (theo VTP) – tăng nhẹ 3% YoY trong quý 4/2020 – thấp hơn tăng trưởng 9% YoY trong 9 tháng 2020 – được VCSC cho rằng là do chính sách giá thấp hơn áp dụng trong tháng 8/2020 và cạnh tranh gia tăng. Trong cả năm 2020, doanh thu dịch vụ tăng 7% YoY bất chấp mức tăng 20% YoY sản lượng chuyển phát, theo ban lãnh đạo.

Biên LN gộp mảng dịch vụ giảm còn 7% trong quý 4/2020 từ 10,5% trong quý 3/2020 và 12,6% trong quý 4/2019. VCSC cho rằng mức giảm YoY là do chính sách giá mới trong khi mức giảm theo quý đến từ tăng chiết khấu giá bán cũng khoản thưởng cho CB-CNV trong quý 4/2020 trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng.

Do các yếu tố trên, LNST sau lợi ích CĐTS giảm mạnh 32% YoY trong quý 4/2020 mặc dù nỗ lực kiểm soát chi phí SG&A (Bán hàng, Hành chính & Quản lý) của VTP (quý 4/2020: -39% YoY; 2020: -21% YoY).

KQKD 2020 của VTP thấp hơn kỳ vọng của VCSC tính theo doanh thu và biên LN. Do đó, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: