Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bamboo Capital góp 25% vốn vào doanh nghiệp bất động sản

CTCP Liên danh BTT có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, ngành nghề chính của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án góp 25% vốn tương đương 25 tỷ đồng để thành lập CTCP Liên danh BTT.

Được biết, CTCP Liên danh BTT có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, ngành nghề chính của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, tập đoàn cũng đã lập Phoenix Mountain chuyên về dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản với số vốn điều lệ 400 tỷ. Trong đó vốn góp của Bamboo Capital là 300 tỷ đồng.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản, năng lượng tái tạo, lãnh đạo Bamboo Capital mới đây tiết lộ mục tiêu tham gia vào lĩnh vực tài chính nhằm hỗ trợ việc huy động vốn và tài trợ dự án. Hồi tháng 8/2021, tập đoàn góp 80% vốn, tương đương 320 tỷ đồng để thành lập công ty tài chính BCG Financial. Sau đó, Bamboo Capital tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phần tại Chứng khoán Thủ đô và Bảo hiểm AAA. 

Trong quý 3/2021, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần giảm 41,5% về 457 tỷ đồng. Giá vốn tương ứng giảm, lợi nhuận gộp theo đó điều chỉnh nhẹ xuống còn 221 tỷ đồng. Đặc biệt, biên lãi gộp Công ty có sự cải thiện từ 40% ở cùng kỳ lên 94%.

Trong kỳ, BCG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến hơn 596 tỷ đồng, được đóng góp từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Khấu trừ chi phí, BCG lãi sau thuế 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ. Theo giải trình, trong kỳ nhờ chuyển nhượng một số dự án, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đóng điện từ cuối năm 2020 đã giúp lợi nhuận Công ty tăng tốt.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, giá trị danh mục chứng khoán BCG nắm giữ tăng gấp 3 lần lên 1.670 tỷ đồng. Hiện, TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng - đây là khoản đầu tư được thực hiện thông qua công ty con Tracodi. Bên cạnh đó BCG cũng nắm giữ cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: