Sự kiện hot
3 năm trước

Chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu KDC, một cá nhân bị xử phạt hơn 30 triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vương Kim Vy do chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu KDC.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 14/07/2020, UBCKNN ban hành Quyết định số 197/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vương Kim Vy có địa chỉ: 361/17 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngày 12/03/2020, bà Vương Kim Vy đã thực hiện mua 2.002.200 cổ phiếu CTCP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 9.017.990 cổ phiếu KDC (4,38%) lên 11.020.190 cổ phiếu KDC (5,3%) và trở thành cổ đông lớn của KDC.

Tuy nhiên, ngày 28/04/2020, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của bà Vương Kim Vy. Như vậy, bà Vy đã không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng

Với hành vi này, bà Vương Kim Vy bị phạt số tiền là 25 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Ngoài ra, bà Vương Kim Vy còn bị phạt thêm 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, ngày 31/03/2020, bà Vương Kim Vy mua 340.830 cổ phiếu KDC dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 12.187.250 cổ phiếu KDC (5,93%) lên 12.528.080 cổ phiếu KDC (6,09%). Tuy nhiên, ngày 28/04/2020, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà Vương Kim Vy.

Với 2 vi phạm trên, bà Vy bị xử phạt tổng số tiền 32.5 triệu đồng.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: