Sự kiện hot
4 tháng trước

Công nghiệp ICT ước tính đạt gần 110 tỷ USD doanh thu trong 9 tháng đầu năm

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, ước tính đến hết tháng 9/2022, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin ICT đạt khoảng 109,5 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

Công nghiệp hóa ICT, công nghệ thông tin

Cụ thể, doanh thu 9 tháng qua, phần cứng- điện tử chiếm khoảng 97 tỷ USD (chiếm gần 90% tổng doanh thu). Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng- điện tử đã đạt 90,7 tỷ USD (tăng 13% so cùng kỳ năm 2021). Trong đó, xuất khẩu phần cứng- điện tử từ doanh nghiệp FDI chiếm đến 90%.

Giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt 43,1 tỷ USD (tăng trưởng 17,9%). Giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt 43,3  tỷ USD (tăng trưởng 5,6%).

Trong quý 3/2022 doanh thu công nghiệp ICT đã tăng thêm 37 tỷ USD. Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 6 tháng đạt 72,5 tỷ USD tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ. So với số liệu báo cáo 8 tháng, riêng trong tháng 9/2022, doanh thu công nghiệp ICT đạt khoảng 12,5 tỷ USD. Tỷ lệ giá trị Make in Viet Nam trong cơ cấu doanh thu công nghiệp ICT 6 tháng đầu năm đạt 26,72% với giá trị ước đạt khoảng 19,4 tỷ USD. 

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, trong quý 4/2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số để bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: