Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang bị xử phạt do chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu AGG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi một loạt thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 27/5/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 104/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với đối với Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang (địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Cụ thể, Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang (Công ty) - tổ chức liên quan với ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) đăng ký giao dịch mua 2.500.000 cổ phiếu AGG từ ngày 08/10/2020 đến ngày 06/11/2020 và đã thực hiện mua 1.379.046 cổ phiếu AGG từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/10/2020.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2020, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của Công ty.

Như vậy, Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Chiếu theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang bị xử phạt 45 triệu đồng.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: