Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

DRH Hoildings dự kiến phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu

Mục đích đợt phát hành nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động, tăng cường sự ổn định của nhân viên, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

CTCP DRH Hoildings (DRH – sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 4,97%. Giá phát hành 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý II/2022.

Mục đích đợt phát hành nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động, tăng cường sự ổn định của nhân viên, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Trong quý IV/2021, doanh thu thuần của Công ty tăng 128% so với cùng kỳ năm trước lên 39,1 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng 113% lên 30,6 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 208% lên 8,4 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của DRH Holdings không thay đổi với 8,8 tỷ đồng song chi phí tài chính vọt lên 20,8 tỷ đồng, tăng 109%. Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 22% và 68%, lợi nhuận sau thuế Công ty vẫn ghi nhận giảm 32% về mức 7,8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của DRH giảm 38% so với năm trước, đạt 48,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 66% về mức 15,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn vỏn vẹn 14 tỷ đồng.

Năm 2021, DRH đặt kế hoạch đem về 870 tỷ đồng doanh thu và 90 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, với kết quả trên, DRH Holdings mới chỉ thực hiện được gần 6% chỉ tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lãi trước thuế.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 5% so với hồi đầu năm lên gần 2.638 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5% lên 829 tỷ đồng; hàng tồn kho nhích nhẹ lên gần 854 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 8% lên hơn 1.778 tỷ đồng; riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 442,6 tỷ đồng, tăng gần 50%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 230,5 tỷ đồng. EPS đạt 208 đồng.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: