Sự kiện hot
8 tháng trước

Haxaco (HAX) hoãn phát hành cổ phiếu do diễn biến thị trường không tốt

Lý do là diễn biến của thị trường không tốt ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và lợi ích cổ đông. Doanh nghiệp cũng rút hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sẽ nộp lại vào thời điểm khác phù hợp.

Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã HAX - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án tạm hoãn việc chào bán cổ phiếu.

Theo đó, Công ty hoãn kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, tương ứng 49,5 triệu cổ phiếu với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động 594,2 tỷ đồng. Công ty cho rằng do diễn biến của thị trường không tốt ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.

Thị trường chứng khoán chứng kiến đà lao dốc mạnh kể từ đầu tháng 4 và mới phục hồi trở lại trong hơn 2 tuần qua. Không nằm ngoài xu hướng chung, cổ phiếu HAX cũng giảm mạnh từ vùng 40.000 đồng/cp cuối tháng 3 về 17.400 đồng vào giữa tháng 5. Chốt phiên ngày 31/5, cổ phiếu đạt 22.300 đồng/cp, phục hồi 28%.

Trong quý I/2022, công ty ghi nhận doanh thu tăng 15,7% so với cùng kỳ lên 1.661,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 2,4% so với cùng kỳ về chỉ còn 54,21 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8% về chỉ còn 6,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 4,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,35 tỷ đồng về 106,28 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,4%, tương ứng tăng thêm 4,34 tỷ đồng lên 46,22 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 86,7%, tương ứng tăng thêm 4,29 tỷ đồng lên 9,24 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp- chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp – chi phí tài chính), trong quý I/2022, lợi nhuận giảm 9,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,45 tỷ đồng về còn 58,57 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của HAX tăng 14,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 190,4 tỷ đồng lên 1.467,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 582,4 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 310 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 296,6 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 225,1 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng vay nợ ngắn hạn và trái phiếu chuyển đổi tăng 148,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 290,7 tỷ đồng lên 486,4 tỷ đồng và chiếm 33,1% tổng nguồn vốn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: