Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hodeco báo lãi ròng quý III gấp 2 lần cùng kỳ năm trước

Lũy kế 9 tháng, Hodeco đạt doanh thu thuần 920 tỷ đồng, tăng 66% và LNST cổ đông công ty mẹ tăng 91%, lên gần 210 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty đã thực hiện 71% doanh thu và 82% lợi nhuận.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - HoSE: HDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 45%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 124%, lần lượt đạt 281 tỷ đồng và 67,9 tỷ đồng. 

Hodeco giải thích về lý do kết quả kinh doanh tăng trưởng bởi  trong quý đã ghi nhận một phần doanh thu từ các dự án The Light City giai đoạn 1 (TP Vũng Tàu) và các dự án Ngọc Tước, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây cũng là các dự án đã đóng góp vào kết quả lợi nhuận quý II tăng 79% và tiếp tục được ghi nhận trong quý III.

Lũy kế 9 tháng, Hodeco đạt doanh thu thuần 920 tỷ đồng, tăng 66% và LNST cổ đông công ty mẹ tăng 91%, lên gần 210 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty đã thực hiện 71% doanh thu và 82% lợi nhuận.

Với kết quả trên, Hodeco đã thực hiện được 70,1% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận năm. Theo kế hoạch năm nay, Hodeco tiếp tục hoàn tất bàn giao các căn hộ khu chung cư Bình An, Bình Giã Resident và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 cho khách hàng và kinh doanh phần còn lại tại các dự án này.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của Hodeco trên 3.390 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.273 tỷ đồng và 680 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tính đến cuối kỳ gần 1.273 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Nguyên nhân giảm đến từ giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở các dự án đang triển khai, giảm 22% còn gần 1.156 tỷ đồng, giảm 22%. Chi phí này có nhiều nhất ở dự án Khu nhà ở Hải Đăng P12 (The Light City).

Nợ vay tài chính cuối kỳ hơn 1.240 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, chủ yếu tăng ở vay dài hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,89 lần.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: